صبح خرد

 سرویس فرهنگی :هر زبانی، فرهنگی را در دورن خود حفظ می کند. گوشه هایی از این فرهنگ، می تواند برای زندگی همه انسان ها مفید و درسی از گذشتگان برای نسل های بعدی باشد.

سیدقربانعلی موسوی شیرازی , ازهنرمندان وپیشکسوتان عرصه تیاتر و نویسنده ی توانای شهرستان چرام و استان ماست که بیشترین خدمات فرهنگی وهنری را نصیب عرصه فرهنگ وهنرنمود و تاکنون هیچگونه چشمداشتی به نهادها نداشته و همیشه با حداکثر توان , چه آن زمان که درکمیته فرهنگی جهاد سازندگی قرارداشت و چه زمانیکه درآموزش وپرورش بودبه تربیت نیروی انسانی درعرصه های مختلف هنری پرداخت .

20170106_180521

که  تربیت شدگان و شاگردان وی هم اکنون مناصب مهم اداری درون استان و بیرون استان راکسب نموده اند , ازجمله شاگردانش استادی دانشگاه , مشاورقضایی , معاونت مدیرکل , ریاست اداره وکارگردان ونویسنده و می باشد, این هنرمنددرعرصه ادبیات نمایشی مقام سوم کشوری رادرسالهای گذشته کسب نموده وتنهاهنرمندی است که درزمان جنگ ازمعاونت فرماندهی کل قواتقدیرنامه بواسطه فعالیت فرهنگی هنری درجبهه وجنگ دریافت داشته است.

, بارهادرسطح کشورعناوین برگزیده رادرعرصه نمایش کسب کرده ونام استان کهگیلویه و بویراحمد را درنشریات ومجلات سرافرازنموده است , وی هم اکنون دوکتاب به نامهای , ایل بانو , بلالون به چاپ رسانده که درزمینه ادبیات داستانی وبه صورت ثبت رسوم قدیمی استان درقالب داستان بلندمی باشد.

انتظارمیرود که مسولین بخصوص جناب استاندارمحترم که درزمان خدمات فرهنگی برادرموسوی درجهادمشغول خدمت بوده است , اکنون به یاریش شتافته وبارسنگین هزینه چاپ و انتشار را از روی دوش نحیف این هنرمندبازنشسته فرهنگی بردارند تا روزنه امیدی باشدبرای وی درنگارش کتابهای فرهنگی بعدی این نویسنده کم ادعا و پرکاردرعرصه ادبیات , رسانه هم به سهم خویش درانتشاراین موفقیت همکارشان کوتاهی ننموده ویاری رسان وی درترغیب مسولان استانی گردند.

سازمان یونسکو، همه‌ کشورهای عضو خود را به استفاده از زبان مادری در آموزش تشویق کرده و آموزش به زبان مادری را یک حق برای همه‌ کودکان می داند. از طرف دیگر، آموزش به زبان مادری می‌تواند سبب کاهش تبعیض و تنوع فرهنگی شود.

 به عقیده فعالان عرصه اجتماعی، زبان، آداب و رسوم، آیین­ها، مناسک ویژگی های واقعیت تنوع زیبایی های اقوام­ هستند؛ بنابراین هر گونه پیشرفت و ترقی جوامع، عمدتا بر ویژگی های پویایی قومی و زبانی بستگی دارد.و کتاب های در دست چاپ سید قربانعلی موسوی به لهجه لری و زبان مادری زاگرس نشینان برای اولین بار در این خطه قابل توجه و نیازمند حمایت ویژه مسئولان چرام و استان می باشد.

  پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد (جمانیوز) برخود واجب دیدکه بعنوان اولین رسانه به حمایت از هنرمند پیشکسوت بپردازد تا دیگر همکاران و مسولین به این مهم تشویق شوند, منتظر جرقه های همت مسولان و بخصوص استاندارمحترم و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هستیم تابرمردم استانمان این همت و بزرگ منشی عیان گردد.20170106_18052120170106_18040420170106_180438

این خبر را به اشتراک بگذارید :