پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

سیدکورش دستفال؛در ایام محرم فرصتی دست داد تا پس از چندی به روستای سمغان کهگیلویه سفر کنم. روستایی در حاشیه شهر دهدشت با مردمانی باصفا و البته بسیار محروم و کم توقع…

آنچه باعث شد تا این مطلب را جهت یادآوری مسئولین به نگارش در آورم، ضعف شدید بهداشتی و آلودگی های ناشی از عدم جمع آوری زباله های خانگی و رها شدن آن در حاشیه جاده شهر دهدشت و کنار این روستا بوده است.

همگان واقفند که کهگیلویه بزرگ از محرومیت زجر می کشد و زجر آن همیشه ناشی از کمبود بودجه نبوده و نخواهد بود چرا که بیشترین درد این مناطق ضعفهای مدیریتی بوده تا ضعف بودجه… و برای مثال زدن  این ضعف های مدیریتی میتوان به آلودگی های حاشیه شهر دهدشت و همچنین ورودی های تنگ و تاریک و بدون علائم رانندگی این شهر اشاره کرد.

آنچه بصورت حداقلی از مسئولین مربوطه انتظار می رود این است که فکری به حال آلودگی های حواشی شهر دهدشت و البته روستاها نمود چرا که رسیدگی به چنین اموراتی نیازمند بودجه های کلان نمی باشد و با کمی مدیریت و البته دلسوزی می شود از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری بعمل آورد و البته میزبان خوبی برای مسافرین بود و حقوق شهروندی و روستاییان عزیز را نیز محترم شمرد.

در پایان، مردمان با صفای روستای سمغان کهگیلویه چشم انتظار رسیدگی مسئولین شهرستان می باشند.

.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :