پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

حاج زارعی در آئین  توديع و معارفه شهردار حضور یافت.

نماينده بويراحمد و دنا در جلسه توديع و معارفه شهردار ضمن تشكر از حضورپرشور و پرشكوه مردم و مسوولين و استاندار استان پيرامون حوزه شهرداری یاسوج نكاتی را ياداور شدند.

به گزارش“صبح خرد”، غلام محمد زارعی حضور مردم ،معتمدين ،اعضاي محترم دوره گذشته و جديد و همه مسوولين در اين جلسه نويد بخش پيامي است كه شهر ياسوج بعنوان پيشانی مركز استان جايگاه مهمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی استان داراست و همه بايد برای ساختن ان اهتمام بورزيم ..

بافت و مبلمان شهری ،توسعه شهري و عمران ابادانی هر شهر نشان از عملكرد مسوولين و به تبع نوع نگاه و فرهنگ مردم ان شهر است

زارعی گفت: توسعه و ابادانی شهر و عملكرد مسوولان و رويكرد و نگاه مردم به زندگی شهری شهر ياسوج رابطه مستقيم دارد که مسووليت همه را مضاعف و اهتمام همگانی می طلبدو شهر ياسوج از محدود شهرهای كشور از لحاظ نرخ افزايش جمعيت و جذب مهاجر است و اين روند شتابان است كه هم مزيت است و هم تهديد..

نماینده مردم یاسوج گفت: مزيت از اين حيث كه در گذر افزايش جمعيت شكل گيري توسعه را خواهيم داشت كه اگر اين توسعه با برنامه ريزی دقيق در چهارچوب يك موازين زندگی شهری و ارمان شهری شكل بگيرد از نظركالبدی شهر را در شان و شخصيت فرهنگ اصيل مردم خواهد ساخت

اما اگر خداي ناكرده در نقطه مقابل اين قرار بگيرد ما شاهد كلان شهری هستيم با روابط غيرمنطقی و بين تمامی بخش ها ي گوناگون .و از اين جهت به شهردارجديد شهر ياسوج و اعضای شورای اسلامی شهر توصيه كردند كه نگاه و رويكرد فرهنگی _اجتماعی اولويت و زيربنای توسعه عمرانی و خدماتی قرار گيرد كه از روند افزايش جمعيت رويكرد فرصت را انتظار داشته باشيم نه رويكرد تهديد..

نماینده مردم بویراحمد و دنا از تلاش های شهردار سابق اقای جاويد در حوزه فضای سبز،بهسازی خيابان ها و پياده روهای خيابان ومهمتر در حوزه ساماندهی وضعيت نامناسبی كه در شبه بازارهايی اطراف ياسوج بود تشكر و قدردانی كرد وگفت : امیدوارم  شهردار جديد باتوجه به توانمندی مديريتی و ضرورتهايی و اولويتهايی که وجود دارد اين روند رو ادامه خواهند داد .

حاج زارعی افزود :تعامل و احساس مسوول مشترك را اساس تمامی حركت های جامعه دانسته و افزود :مجزا بودن و مستقل بودن يك افت است ،اساس كار در نظام مديريت شهری كه با اصول قانون اساسی و مبتنی بر كلام مقدس قران مجيد (و امرهم شورا بينهم ) وبر اين اساس نظام شورايی شكل گرفته كه برای كارهای اجرايی نياز به مشورت است..

وی گفت:  شهر ياسوج زينت استان خواهد بود و امانت مردم است در دست شوراها و شهردار كه امروز شعارهايشان راعملی كنندو جايگاه ياسوج فراتر از وضع موجود است و نيازمند همدلی و همراهی و وحدت و عملي كردن وعده هاست..

نماينده  بويراحمد و دنا افزود :مردم عزيز ما مردم بسيار فهيم و روشن و اگاه به مسايل فرهنگی و اجتماعی هستند كه همچون صفحه تلويزيون و يا يك تابلوی روشن كارهای كل و جز مارا رصد ميكنند و در خدمت به انان ،صميمی ،صادقانه ،بی پيرايه،بدون سهم خواهي ،بدون توجه به مسايل فردی و قوميتی و بخشی با اتحاد و همدلی يكرنگ باشيم و كلان شهری پرفرصت و امنيت را با وحدت تمامی نهادها و شهرداری به انان هديه بدهيم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :