پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جلسه شورای پژوهش شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

 معاون فرماندار کهگیلویه : شناسایی استعدادها و نخبگان علمی و پژوهشی و تأمین نیازمندیهای پژوهشسرای شهرستان در اولویت قرار گیرد.

به گزارش“صبح خرد”، جلسه شورای پژوهش شهرستان کهگیلویه با حضور مدعوین و به ریاست معاون فرماندار در سالن کنفرانس فرمانداری کهگیلویه با موضوع تعیین هیئت امنا پژوهشسرا برگزار شد .

معاون فرماندار کهگیلویه: شناسایی استعدادها و نخبگان علمی و پژوهشی و تأمین نیازمندیهای پژوهشسرای شهرستان در اولویت قرار گیرد.
جلسه شورای پژوهش شهرستان کهگیلویه با حضور مدعوین و به ریاست معاون فرماندار در سالن کنفرانس فرمانداری کهگیلویه با موضوع تعیین هیئت امنا پژوهشسرا برگزار شد .
معاون فرماندار کهگیلویه در این جلسه بر نقش توسعه اقتصادی در جهت پیشرفت علمی و تحقیقی در جامعه تأکید نمود و گفت: هر کشوری برای حفظ تمامیت وملیت خود نیازمند توسعه اقتصادی پایدار است وبرای رسیدن به رشد اقتصادی توجه به مولفه انسانی ماهر و آموزش دیده که بتواند کمبودها را جبران کند ضروری و اساسی است.
اسلام خسروی گفت: استعدادها و نخبگان باید شناسایی و در جهت تأمین و رفع نیازمندیها و مشکلات این قشر تلاش و همکاری صورت پذیرد تا بتوانیم از این ظرفیتها نهایت استفاده و بهره وری کامل را ببریم.
خسروی احساس نیاز به پژوهش در جامعه کنونی را اصلی مهم و اساسی دانست و گفت: تا زمانی که در یک موضوع به احساس نیاز نرسیم پیشرفت حاصل نمی شود به عنوان نمونه با توجه به درک نیاز ما به صنایع دفاعی امروز در جایی قرار داریم که کسی جرات تجاوز به این مرز و بوم را ندارد .
خسروی با اشاره به اینکه در قرن بیستم تمایل به پژوهش افزایش یافته و کشورهای پیشرفته دنیا دنبال کشف استعدادها و نخبگان می باشند گفت :لازم است با شناسایی و اهمیت دادن به نخبگان و استعدادهای پژوهشی نهفته در شهرستان خواهان همکاری تمامی نهادها و ادارات شهرستان از جمله آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاهها، بانکها و… در جهت تأمین نیازمندیهای پژوهشسراهای شهرستان شد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :