پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

بعد از انتخاب استاندار جدید کهگیلویه وبویراحمد در فضای مجازی و محافل عمومی وخصوصی حرف وحدیث های فراوانی در مورد تیم مدیریتی جدید استاندار وتغییر وتحولات به گوش می رسد وبرخی جهت حفظ صندلی خود رایزنی های فراوانی انجام دادند وبرخی دیگر جهت به دست آورن صندلی جدید اعمالی دیگری انجام می دهند و برخی دیگر ه دامن گروه های سیاسی پناه می برند

علی انصاری ؛ بعد از انتخاب استاندار جدید کهگیلویه وبویراحمد در فضای مجازی و محافل عمومی وخصوصی حرف وحدیث های فراوانی در مورد تیم مدیریتی جدید استاندار وتغییر وتحولات به گوش می رسد وبرخی جهت حفظ صندلی خود رایزنی های فراوانی انجام دادند وبرخی دیگر جهت به دست آورن صندلی جدید اعمالی دیگری انجام می دهند و برخی دیگر ه دامن گروه های سیاسی پناه می برند ؛اما در مورد اهمیت انتخاب صحیح مدیران باید گفت؛ وجود ندارد ، خواص و نخبگان جامعه باید به این نتیجه برسند مدیرانی را که جناح ها و سیاسیون برای دستگاهاسفارش میکنند نه تنها به پیشرفت استان کمکی نمیکنند بلکه زمینه پسرفت را هم فراهم میکنند وباید بدانیم راه صحیح و شیوه مدیریت جامعه باید به چه صورت باشد.
آیا مدیران دستگاهای اجرایی استان راقرار است استاندار انتخاب کند یا جناح ها و سیاسیون و نمایندگان یا با همفکری وکار گروهی تخصصی؟ آیامدیران برای کل مردم استان انتخاب می شود یا برای جناح سیاسی خاص ؟

آیا قرار است مدیرانی انتخاب شوند که سطح زندگی و درآمدشان متناسب با مردم باشد یا به شیوه‌ای دیگر عمل کنن؟ آیا برای انتخاب مدیران تخصص ، آینده نگری، جوان بودن و دلسوزی برای مردم و استان مهم است یا که مهم تعهد حزبی و جناح و طوایف ؛ نه تعهد به اسلام و انقلاب مدنظر است؟
چرا باید بحث سهم خواهی این جریان و آن جریان مطرح باشد؟ شیوه پاسخ به این سؤالات و نحوه معرفی مدیرانی که از طرف سیاسیون حامی دولت در روزهای آینده است که مشخص می‌کند کسانی که رأی دادند به دولت، آینده نگرند یا کوته نگرند،  به منافع ملی می‌نگرند یا منافع حزبی برایشان مهم است.
امیدواریم که مانند گذشته عمل نشود و از تجربیات گذشته درس لازم گرفته شود و افرادی که به عنوان تیم اداری استانداری معرفی میشوند شأن مردم استان را حفظ کنند و به فکر پیشرفت استان باشند ، تخصص لازم را داشته باشند و تعهد و ولایت مداری آنها ثابت شده باشد، متأسفانه در دولت‌های گذشته بعضی از افراد انتخاب شده خوشان ذینفع بودند و رقیب بخش خصوصی و مردمی. مدیران کوته نگری وجود داشته اند که در موارد مختلف به نفع مردم عمل نکرده‌اند و از چابکی لازم برخودار نبودند.
 با  شناختی که از دکتر احمدی استاندار جدید استان داریم اگر سیاسیون سهم خواهی نکنند مدیرانی جوان و کارآمد بکار میگیرد که مقابل هر گونه زیاده خواهی،رانت، فساد و تبعیض بایستند. اگر در کار دکتر احمدی دخالت نکنند افرادی عهده‌دار مدیریت  می شوند تا گوشی برای شنیدن نظرات کارشناسی و دلسوزانه مجامع علمی و منتقدان داشته باشند و دیگر نگویند بودجه نیست و دولت بودجه ندارد . افرادی مدیر می شوند که وابسته به صندلی و پست نباشند بتوانند در وزارت خانه ها داد بزنند و مدافع حق این استان محروم باشند در این مقطع حساس که کشور با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند دیگر نباید بحث سهم خواهی و باندبازی مطرح شود و معیار شایسته سالاری برای انتخاب افراد باید در نظر گرفته شود.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :