پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

امروزه به کرار از واژه توسعه سخن رانده می شود. که اکثرا برای تحریک اذهان عمومی و رسیدن به انتفاع فردی و حزبی است غافل از اینکه سالهاست در تفسیر و معنای واقعی این واژه مانده ایم. توسعه خروج از عقب ماندگي و رشد تدریجی برای پیشرفت جهت رسیدن به رفاه اجتماعی در تمام حوزه هاست

 ((توسعه واژه ی مغفول مانده درپیاده رو های سیاسی))

محمد ناصر داودی ؛ امروزه به کرار از واژه توسعه سخن رانده می شود. که اکثرا برای تحریک اذهان عمومی و رسیدن به انتفاع فردی و حزبی است غافل از اینکه سالهاست در تفسیر و معنای واقعی این واژه مانده ایم. توسعه خروج از عقب ماندگي و رشد تدریجی برای پیشرفت جهت رسیدن به رفاه اجتماعی در تمام حوزه هاست. اما واقعا در استان ما تلاشها در این راه انجام شده و یا مثمر ثمر بوده؟ فقدان عملگرایی در این حوزه متاسفانه استان و منطقه را به بن بست کشاند.توسعه واژه ای با معنای شگرف که لقلقه زبان شده و عملیاتی شدن آن برای مردم آرزو . کهگیلویه امروز وفردا تشنه ی توسعه است ولی در عمل نیک می دانیم که منابع انسانی نخبه عامل اصلی به ظهور رساندن توسعه اند که عدم بهره برداری از این منبع مهم،به پایمال نمودن منابع عامل و تضییع حقوق نخبگان ،مردم و ظلم به استان منجر می شودو سقوط بهره وری را به دنبال دارد.ناگفته نماند که استفاده ابزاری از این واژه (سیاست حزبی ،طایفه و اقلیم گرایی ) مشکلات عدیده ای را به مردم تحمیل می کند عامل مهم ظهور فقر و عقب ماندگی و آسیب های اجتماعی، عدم توجه به مقوله توسعه است . آگاهی بخشی در حوزه توسعه نیاز جامعه است. برخی سیاست های غلط و ناکارآمد باعث عدم به روز رسانی توسعه بر محور پیشرفت است که خروجی ذهن مدیران ناتوانیست که از شاخصه های مدیریت بی بهره اند و توان نوشتن مشق توسعه را ندارند مثل نداشتن روابط عمومی قوی و برنامه مدون .عدم تعامل با نخبگان .نبود خلاقیت و… عدم توجه به سرمایه ها و داشته ها ،وضعیت استان را با بحران مواجه نموده است. منطقه ای با منابع غنی و پتانسیل های فراوان ولی محروم مانده در لابه لای جدال های کاذب سیاسی و تعصبات قومی و اقلیمی که نتیجه عدم برنامه ریزی مدون در راستای اهداف توسعه است.
پتانسیل مغفول مانده دانشگاهی به عنوان اهرم تئوری پردازی و نخبگانی که بدلیل نبود شرایط مناسب مهاجرت نموده هم از دستاورد مدیرانی بوده که به قول استاندار فعلی فقط به فکر ایل و تبارشان بوده و هستند. نخبگانی که اگر می ماندند و مورد استفاده قرار می گرفتند موسیقی پیشرفتمان بهتر نواخته می شد .
  شاخصه های توسعه در استان بسیار پایین است و برای رسیدن به اهداف آن باید به شاخصه ها دست پیدا کرد و از تمام ظرفیتها و منابع موجود به نحو مطلوب بهره برداری نمود و از ظرفیت زمانی جهت پایداری توسعه استفاده گردد.
یقینا پیش نیاز پیشرفت، وحدت برای رفع مشکلات استان است و خلاء آن ، منابع موجود را سلاخی خواهد کرد و به مهاجرت نخبگان منجر می شود غافل از اینکه اکثر مناطق توسعه یافته با وحدت و انسجام مراحل توسعه را طی کردند. ۴ دهه از انقلاب گذشته هنوز غبار محرومیت که غالبا محرومیت فرهنگی است از چهره  استان کهگیلویه وبویراحمد زدوده نشده و با این همه منابع و داشته های خود هنوز برای رسیدن به نقطه صفر تلاش می کنیم .
رمز پیشرفت اتحاد است و تا یکپارچگی و انسجام در مدیریت استانی نهادینه نشود و فرهنگ توسعه در زندگی ما جاری نگردد پیشرفت ممکن نخواهد بود. نباید پیشرفت استان و مردم و مهمتر از آنها اخلاق را در پای منافع حزبی و قومی و اقلیمی ذبح کنیم. لذا تلاش همگانی در جهت رفع دغدغه های استانی تامین انتفاع اجتماعی باید صورت گیرد و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و … .در خدمت توسعه قرار گیرد تا پیشرفت و رفاه به عنوان اهداف توسعه به منصه ظهور برسد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :