پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اگر زنان از قالب نقش صرفاً خانگی در بیایند و باور شوند و جامعه پذیرای آنان باشد، شتاب بسیار خوبی به این حرکت می‌دهند. مسلماً تعارض سنت و مدرنیته کار را کمی سخت می‌کند اما با اهداف بلند توسعه گرا.. تقابل کهنه و نو را باید ایجاد کرد و بروی این قشر مؤثر سرمایه‌های بیشتری بنا نهاد.

حمیده زعیمی؛ نیزوی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه جوامع می‌باشد و زنان نیمی از این جامعه انسانی‌اند. مشارکت زنان باعث افزایش درآمد متوسط خانواده، بهبود کیفیت سطح زندگی و افزایش بهره وری از جهات مختلف اقتصاد می‌باشد.
مشارکت زنان در توسعه بیش از آنکه اجتماعی باشد نگاه اقتصادی دارد. افزایش زنان تحصیلکرده یکی از شاخص‌های رشد محسوب می‌شود ک مجالی ایجاد می‌کند تا توسعه حرکت رو به رشدی داشته باشد و بتواند چالش‌های پیش روی خویش را به خوبی مدیریت کند. حضور و مشارکت زنان آگاه و فعال چه در نقش مدیر و مربی در خانه و چه به عنوان نیروی کار ماهر و متخصص در اجتماع و همین طور یک شهروند دانا و مسئول به عنوان سرمایه‌های انسانی در جهت توسعه همه جانبه لازم و ضروری است. زنان با تحصیلات کم و ناچیز و البته آگاهی اندک مادرانی می‌شوند که دارای مهارت‌ها و قابلیت‌های چندانی نیستند و این را به دختران خود نیز منتقل می‌کنند و این دور باطل ادامه می‌یابد.
در نتیجه اقتصاد آسیب می‌بیند فرهنگ راکد می‌شود و جامعه رو به سوی انحطاط می‌گذارد. هنجارهای کهنه و کلیشه ای برجای می‌ماند و موتور محرکه رشد و نمو اجتماعی خاموش می‌شود.

میزان مشارکت و اشتغال زنان یکی از شاخص‌های بهسازی اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی است و میزان مشارکت آحاد جامعه علی الخصوص زنان در فعالیت‌های اقتصادی یک امر مهم در توسعه می‌باشد..
تعادل بین فعالیت زنان و مردان در جوامع در حال توسعه، چندان قابل قبول نبوده و این آسیب می‌تواند بسیار جدی باشد برای این جوامع.
دیدگاه موجود در مورد حضور زنان در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی با توجه به آبشخور و سر منشأ آن در جوامع مختلف فاصله ای از عرش تا فرش است. در طول تاریخ درباره حضور زنان مباحث مختلفی مطرح شده است که یا افراط کرده‌اند و یا تفریط و محدوده فعالیت زنان را خانه و بچه و امور منزل می‌دانند. این امر در وضعیت‌های مختلف شدت و ضعف دارد. زنان شتاب دهندگان چرخ دنده‌های محور کار و توسعه و اقتصاد اند.

اگر زنان از قالب نقش صرفاً خانگی در بیایند و باور شوند و جامعه پذیرای آنان باشد، شتاب بسیار خوبی به این حرکت می‌دهند. مسلماً تعارض سنت و مدرنیته کار را کمی سخت می‌کند اما با اهداف بلند توسعه گرا.. تقابل کهنه و نو را باید ایجاد کرد و بروی این قشر مؤثر سرمایه‌های بیشتری بنا نهاد.

رییس بخش اقتصاد و توسعه اقتصاد دانان می گویند؛ معتقدم در صورت شناخت تمامی منافع سرمایه گزاری بروی دختران شاید پر بازده‌ترین سرمایه گزاری هاست..

این جمله موید و مبین نکات زیادی است از جمله، شناخت زنان و ظرفیت‌های این قشر ارزش گزاری بر پایه انسانیت و نه جنس بالا بردن توان اقتصادی با اهمیت دادن به پرچم داران حرکت‌های جامعه..

نگاه ویژه به اقتصاد تولیدی و مشارکتی جامعه با چنین موانع و مشکلاتی بی شک حرکت رو به صعودی نخواهد داشت و دچار رکود فرهنگی اقتصادی اجتماعی خواهد شد.

راهکار این معضلات،

*نهادینه کردن مشارکت زنان و پرداختن به لزوم این مشارکت

*شناخت موانع و محدودیت‌ها بر سر این راه
*الزام کردن مشارکت زنام در سطوح مختلف مدیریتی توسط مدیران سطح کلان
*توجه به نقاط مثبت و ظرفیت‌های وجودی زنان
*فراهم کردن بستر لازم توسط دولتمردان

*اگاهی زنان به حقوق حقه خویش
*ایجاد سازمان‌های غیر دولتی توسط زنان
*همگام سازی زنان و مردان در چرخه اقتصاد و تولید

 


 

ارشد شهرسازی- فرهنگی و مدرس دانشگاه- فعال حوزه سیاسی و زنان

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :