پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در باب انتقاد از نماینده شهر شیراز از رشد بیکاری و عدم اشتغال جوانان، پرواضح است که توسعه گردشگری مهمترین ابزار بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در استان فارس و شهر شیراز است که در این بخش دارای ظرفیتهای ویژه ای از جمله تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه و آرامگاه سعدی است

حسن محمدی ؛ نمی شود و نمی توان اسلامی بودن را از باور و هویت ایرانیان جدا کرد، ایرانیت را نیز نمی توان از این هویت جدا کرد و از آنجا که کورش بخشی از هویت ایرانی است، لازم هست تا این مسائل با دید منطقی و علمی و فارغ از جهت گیریهای سیاسی و سلیقه ای، مورد توجه قرار گیرد و این هویت قطعا در تضاد با نظم سیاسی موجود نبوده و نخواهد بود و اعمال موانع و محدودیتها در برگزاری این مناسبتها، قطعا حساسیتها را بالا خواهد برد و پیامدهای عدیده ای را متوجه نظم و امنیت عمومی کشور خواهد کرد که مطلوب و پسند دلسوزان کشور و نظام نخواهد بود.

 نادیده گرفته شدن بخشی از تاریخ ایران به واکنش و حضور در محوطه تاریخی پاسارگاد دامن زده است و لازم هست در کنار نگاه ویژه به ایران اسلامی، به مباحث و مسائل ایران پیش از اسلام نیز دقت ویژه شود چرا که این موارد به ارتقاء سرمایه های تاریخی، کمک شایانی خواهد کرد. اقبال گسترده عمومی و معطوف شدن توجه بخش زیادی از مردم به روز بزرگداشت کوروش، چگونگی برخورد با این رفتار اجتماعی را به سئوالی کلیدی تبدیل کرده است. معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی، توسعه صنعت گردشگری، درآمدزایی و ایجاد اشتغال، تلاش در راستای برنامه ریزی و کاهش حساسیت و رفتارهای احساسی و پرخطر از سوی عده ای از افراد در برگزاری چنین مناسبتهایی مستلزم ورود مسئولان، صاحبنظران، دانشگاهیان و پژوهشگران است تا فارغ از نگاهها و برخوردهای سیاسی و سلیقه ای، این فرصتها به بهترین شکل ممکن در راستای اهداف و سیاستهای نظام و دولت قرار گیرد .

 در باب انتقاد از نماینده شهر شیراز از رشد بیکاری و عدم اشتغال جوانان، پرواضح است که توسعه گردشگری مهمترین ابزار بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در استان فارس و شهر شیراز است که در این بخش دارای ظرفیتهای ویژه ای از جمله تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه و آرامگاه سعدی است و می بایست با تدابیر لازم و ایجاد زیرساختها، تاسیسات و تجهیزات موردنیاز، ورود گردشگران و توریستها به این فضا تسهیل گردد تا با افزایش جذب گردشگر، شاهد درآمدزایی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشیم و بدون تردید بروز رفتارهای احساسی و ایجاد موانع و محدودیت در این بخش، ضرر و زیان گسترده ای را متوجه شهری خواهد کرد که آینده اقتصادی آن در گرو توسعه بخش گردشگری است. و این موضوع مصداق بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۷ به استان فارس است که موضوع گردشگری را بسیار مهم عنوان کردند و بیان داشتند؛ ” تصورم این است که اگر مسئولین کشور و استان بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و جهت گیری صحیح استفاده کنند، درآمد آن، استان را از همه معونه های دیگر بی نیاز می کند”

 قدری وجدان و انصاف چاشنی کارها، کلام و قضاوتهایمان باشد. خشک و تر را با هم نسوزانیم. به آنها که قصد ” خدمت” دارند، فرصت دهیم. مردم خوب می بینند و خوب قضاوت میکنند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :