پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

خانمی که به سبب ارتباط فامیلی اش با فلان نماینده ، قبلا مدیر فلان سازمان بوده و اکنون هم باز بدنبال تصدی کرسی مدیریتی در بهمان اداره است !
یا خانمی که به سبب محجوبیت یا … طی چهارسال شورای شهر بودن هیچ آوایی از ایشان به گوش نرسیده طی گمانه زنیهای قرار است رئیس دانشگاهی شود که محل تربیت معلمان ناطق و سخنور است!

آیا استاندار با رسانه ها قهر است؟!

یادداشتی که می خوانید از سری یادداشت های ارسالی مخاطبان”صبح خرد” می باشد و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست،می توانید با ارسال یادداشت آن را پاسخ یا نقد کنید.

این روزها بازار عزل و نصب ها در استان ما بشدت گرم است ، و در این میان جناب استاندار به جهت تبعیت از همان درصد کمی که جناب رئیس جمهور به بانوان اختصاص داده بود ، ایشان نیز گوشه چشمی هر چند کوتاه به بانوان انداخته اند و اما اینکه معیارهای انتخابی شان جهت تصدی این پست ها چه بوده هنوز مشخص نیست !
خانمی که تا دیروز هیچ نامی از اصلاح طلب بودنش نبوده به یکباره با برچسب اصلاح طلبی می شود مدیر فلان اداره !
یا خانمی که به سبب ارتباط فامیلی اش با فلان نماینده ، قبلا مدیر فلان سازمان بوده و اکنون هم باز بدنبال تصدی کرسی مدیریتی در بهمان اداره است !
یا خانمی که به سبب محجوبیت یا … طی چهارسال شورای شهر بودن هیچ آوایی از ایشان به گوش نرسیده طی گمانه زنیهای قرار است رئیس دانشگاهی شود که محل تربیت معلمان ناطق و سخنور است!
و تنها پارک احداثی توسط ایشان نیز بارها مورد انتقاد به جهت تسلط ادارات مختلف برآن و نامناسب بودن مکان احداثی قرار گرفت که کمتر زنی رغبت میکند حداقل جهت پیاده روی با لباس کاملا پوشیده و گاها چادر به آن پارک قدم بگزارد چرا که تفاوت این پارک با بقیه ی پارک های شهر شاید تنها در نام بوده !
و باز از همه جالبتر اینست که خانمهایی که ادعای سران اصلاح طلبیشان در استان میشد در خفقان کامل به سکوت خود همچنان ادامه می دهند!
نه اعتراضی می کنند به جهت نام نبردن از ایشان برای این کرسی ها و نه حتی تبریک می گویند به بانوان مدیر جدید !
شاید بانوان اصلاح طلب استان تمایلی به تصدی هیچ پستی ندارند اما چرا بعضی هاشان در اکثر نظرسنجی ها سعی دارند نامشان را قراردهند مگر بر سر زبانها بیفتند که فلان خانم سران اصلاحات استان است؟!
و بعد از هر جلسه شان عکس های جلسات را به همراه گزارش تکمیلی در گروهها ارسال میکنند ؟! اصلا چرا تابحال هیچکدامشان بصورت رسمی اعلام نکرده که هدفشان از برقراری این جلسات چیست و طی مدت شکل گیری مجمع زنان اصلاح طلب ، کدام کژی را از حقوق زنان ، اصلاح نموده اند ؟!
جناب استاندار هم مثل اینکه با تمام رسانه ها قهرند!
نه جواب انتقاداتشان را می دهند و نه حتی تاکنون مصاحبه ی روشنی از چگونگی این عزل و نصب ها ارائه داده اند !
به گمانم حال که اعتراض رسانه ها هیچ تاثیری در تصمیم گیریهای جناب استاندار ندارد ، شاید ایشان قصدشان اینست که اصلا محلی به رسانه ها نگذارند تا با خیال راحت تری از پاسخ دادن کارهاشان شانه خالی کنند !
یاد جناب خادمی بخیر لاقل هرازچندگاهی پاسخی کوتاه اما روشن و شفاف به اصحاب رسانه میدادند تا دلیل بعضی سیاسی کاریهاشان بر کسی پوشیده نماند اما اسب جناب استاندار آنچنان به تاخت می رود که مجال شنیدن و دیدن هیچ کس و هیچ چیز را نمی دهد!
ایشان خودشان را ملزم به خدمت میدانند اما شاید خدمت رضا خانی را بیشتر ترجیح می دهند تا نه کسی در کارشان سرک بکشد نه کسی جرات چون و چرای کارهایشان را داشته باشد فقط به آن جهت که قصد ایشان توسعه ی استان است پس بنشینیم و نگاه کنیم تا ارابه ی توسعه ی استان لخ لخ کنان از چه طوایف و بزرگانی میگذرد!
شاید تنها عده ای قلیل حق سوار شدن بر این ارابه را دارند همان عده که فرزند فلان وزیر اعلام کردند به جهت داشتن ژن خوب و فرزند نماینده مجلس گفتند حقشان را از انقلاب گرفته اند اینان هم کار خلافی نمیکنند تنها دارند از حقشان به جهت سوار شدن بر ارابه ی توسعه ی استان استفاده می کنند !

اعظم کاظمی

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :