پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جلسه شورای ((اجتماعی وحقوق شهروندی)) بخش سوق بادعوت از مدیربیمه سلامت شهرستان کهگیلویه در بخش سوق برگزارگردید.

به گزارش“صبح خرد”،جلسه اجتماعی وحقوق شهروندی بخش سوق با دعوت از افروز مدیر بیمه سلامت شهرستان کهگیلویه وبا حضور رزمجو بخشدار ، شورای اداری ودهیاران بخش درمحل بخشداری سوق برگزارگردید.
درابتدای جلسه بخشدارسوق ضمن خیرمقدم به حضار وتشکرازحضورمدیر بیمه سلامت شهرستان کهگیلویه بیان داشتند بیمه هزینه نیست سرمایه است ایشان خواهان مشارکت بیشترمردم وهمکاری دهیاران جهت استفاده روستائیان ازخدمات دولت درامربیمه روستایی وصندوق بیمه وخدمات رایگان بیمه سلامت شدند.
دراین نشست افروز مدیر بیمه سلامت شهرستان کهگیلویه ضمن تشکر ازبخشدار، شورای اداری ودهیاران بخش سوق درتشریح اهداف بیمه سلامت خاطر نشان کرد جهت کاهش هزینه ها پرداختی ازجیب مردم ازاهدف اصلی نظام سلامت می باشد ایشان یادآور شدند مهمترین هدف برنامه پزشک خانواده دسترسی سریع مردم به خدمات بهداشتی وپزشکی برشمورد وازدهیاران وشوراهای روستاها خواستند تاجهت پوشش حداکثری دریافت خدمات سلامتی وپزشکی بامرکز خدمات جامع سلامت وتیم های سلامت همکاری داشته باشند.
مسئول بیمه سلامت شهرستان کهگیلویه یادآور شدند صندوق بیمه روستایی یکی ازصندوق های بیمه خدمات درمانی است وبرای تشریح برنامه وخدمات این صندوق بیان داشتند درحال حاظر ۱۹۰۰۸ نفردرشهرستان کهگیلویه تحت پوشش بیمه قراردارند که ازاین تعداد ۷۸۷۱۰ نفرتحت پوشش بیمه صندوق بیمه روستایی بیمه خدمات درمانی قرار دارند.
وی هدف کلی اجرای این طرح را تحت پوشش بیمه قرارگرفتن تمام افراد جامعه دانستند وگفت یکی ازامتیازات بیمه روستایی نسبت به سایر بیمه ها وصندوق ها این است که تا کنون هیچ وجهی رابابت سرانه از بیمه شدگان دریافت نکرده وروستایان وعشایر رابه صورت رایگان تحت پوشس خدمات درمانی قرارداده است.
مدیر بیمه شهرستان کهگیلویه گفت تمام خدماتی که درتعهد بیمه خدمات درمانی قراردارد شامل بیمه شدگان صندوق بیمه روستایی نیز می شود منجمله پرداخت ۹۰ درصد هزینه های بستری دربخش دولتی وپرداخت همین هزینه دربخش خصوصی اشاره کرد.
درادامه این جلسات ومصوبات آن بخشدار سوق ازشهرداری، اداره آبفا ، اداره برق و مخابرات خواستند تا نسبت به انجام سریع کارها ورفع انها منجمله حفاریهای اخیرخط لوله آب ایجاد زیرسازی وآسفالت توسط پیمانکار ، شهرداری نسبت به سنگفرش وآسفالت معابر وپیاده روها اداره برق نسبت به روشنایی ورودی های شهر وروستاها مخابرات رفع مشکل تلفن واینترنت شهر اقدام نمایند.

خبرنگار : کیومرث دوستکام

  پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :