پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

یکی دیگر از پست های مدیریتی کهگیلویه و بویراحمد به زنان رسید.

به گزارش“صبح خرد”، با حکم فیض اله پاسره، مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

سارا جمشیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

فیض اله پاسره در این مراسم اظهار داشت: جوان گرایی و توجه به توانمندی بانوان همواره از شعارهای مهم دولت تدبیر و امید است، و در همین راستا شرکت آب و فاضلاب روستایی چند مدیریت خود را به بانوان سپرده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان تصریح کرد: پویا شدن و به روز شدن مدیریت ها، بهبود روند خدمات رسانی به مردم و استفاده از ظرفیت عظیم بانوان از جمله معیارهایی است که در تغییر جدید مد نظر ما بود.

پاسره گفت: گردش نخبگان و دادن فرصت به جوانان مستعد و تحصیل کرده بدون شک می تواند اثر مستقیم بر روند بهبود فرایندهای کار و تحقق اهداف سازمان ها باشد.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :