پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این روزها،چرام در تب تند سیاست میسوزد.چرام محروم است.مثل بیشتر نقاط این استان.از فقر و بیکاری رنج میبرد.در ازدحام مشکلات،سخت گرفتار است.اما به همان اندازه که از قافله توسعه اقتصادی، فاصله دارد،این روزها دچار سیاست زدگی عمیقی است. و شوربختانه اینکه،این ایام،بساط گمانه زنی ها،در مورد فرماندار این شهرستان،اینجا،بدنه جامعه را دچار سرگیجه کرده است

بنام خدا

گروه سیاسی ؛ وطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت،  وطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شکسپیر

این روزها،چرام در تب تند سیاست میسوزد.چرام محروم است ؛ مثل بیشتر نقاط این استان کهگیلویه وبویراحمد ؛ از فقر و بیکاری رنج میبرد در ازدحام مشکلات سخت گرفتار است.اما به همان اندازه که از قافله توسعه اقتصادی فاصله دارد این روزها اما دچار سیاست زدگی عمیقی است و شوربختانه اینکه این ایام بساط گمانه زنی ها در مورد فرماندار آینده این شهرستان اینجا بدنه جامعه را دچار سرگیجه کرده است.
بازار مطالب و مقالات سفارشی  در حمایت از یک گزینه هم رونقی ناگهانی یافته است. و شگفت آنکه ترجیح بند این مقالات سفارشی نیز،یک جمله است:تاکید بر اینکه فرماندار چرام باید از فرزندان این شهرستان باشد.گوئی این شهرستان بخشی جدا از پیکره این استان است.
این در حالی است که درد کهنه این دیار همین گرفتار شدن در دام قومیت گرائی است که خوشبختانه استاندار در بدو ورودش بر درمان این کهنه درد تاکیدی ویژه داشت.
اگر اینگونه بیاندیشیم که هر مدیر الزاما باید از همان اقلیم جغرافیائی باشد ؛ پس تکلیف فرزندان این شهرستان که در دیگر نقاط استان و حتی در دیگر نقاط کشور ردای مسئولیت بر تن دارند چه میشود؟
مگر فرماندار فعلی کهگیلویه (دهدشت)،از فرزندان چرام نیست،مگر فرماندار قبلی و حتی فرماندار اسبق دهدشت،از دیار چرام نبودند؟
در پاسخ به طرح چنین استدلالی،در آستانه هزاره سوم،جز تاسف چه میتوان گفت؟
ارائه پیشنهاد و راهکار و حتی ارائه گزینه به مسئول ارشد اجرائی استان،کار ناپسندی نیست.اما طرح چنین استدلالی در حمایت از گزینه ای که عمده عمر خود را در سالیان اخیر در خارج از این شهرستان گذرانده است و حتی برای نخبگان سیاسی و اجتماعی شهرستان نیز ناشناخته است ناخودآگاه این سوال را در ذهن مخاطب آشکار میسازد که:
به راستی چرا ؟ اینهمه تاکید برای چیست ؟ نویسندگان چنین مطالبی چرا خود را سخنگوی اکثریت جامعه می نامند؟
آن هم در شرایطی که اکثریت مردم و نخبگان سیاسی چرام، که اتفاقا از با سابقه ترین و توانمندترین نیروهای سیاسی و اجتماعی استان هم هستند، ضمن احترام به جناب آقای فتاحی،نظر دیگری دارند و ترجیح میدهند بجای تاکید بر یک نیروی کمتر شناخته شده، بر نیروئی تاکید کنند که امتحان خود را در این شهرستان پس داده است و از توانمندی خاصی هم برخوردار است.
هم اینک  در چرام نیروهای مورد اجماع اکثریت مردم،کم نیستند. کسانی که هم سابقه ای شفاف در جریان اصلاح طلبی دارند و هم از حامیان ثابت قدم دولت تدبیر و امید بوده اند و هم مقبولیتی در بین توده مردم دارند.کسانی مثل جناب افسردیر.با سالها سابقه حضور در بدنه وزارت کشور و دارای ثبات قدمی کم نظیر در جریان اصلاح طلبی که مورد وثوق اکثریت قریب به اتفاق فعالان سیاسی چرام است.
تردیدی نیست که استاندار محترم،به جای اینکه تحت تاثیر کمپینهای جهت دار رسانه ای قرار گیرد،قطعا نظر چهره های شاخص حامی دولت در چرام را جویا خواهد شد.
امروز،هم چرام و هم نقطه نقطه این استان محروم،نیازمند فاصله گرفتن از قومیتگرائی است.
بسیار خوب است که سکان مدیریت اجرائی هر شهرستانی، به کسی سپرده شود که دارای شناختی عمیق از مناسبات مختلف اجتماعی آن شهرستان داشته باشد.اما،چرام و کهگیلویه،تار و پود یک سازه اجتماعی اند که در طی هزاران سال،به شدت در هم تنیده شده اند.و هر گونه تلاشی در جهت جداسازی این بافت در هم تنیده شده،کاری است بس عبث که هیچکس را نفعی نخواهد رساند.
بیائیم با قلم و قدم مان،حقایق را فریاد بزنیم و بخاطر منافع اندک شخصی قومی و ….. یاریگر کسانی باشیم که در کارنامه شان،دغدغه ای جز مردم، مشاهده نمیشود.فضا را غبار آلوده نکنیم.اگر سخنی میگوئیم، پیش و بیش از آن،به عمق محرومیت کهنه و عمیق این دیار بیاندیشیم.شمعی برداریم برای روشنائی فضای سیاسی و نه غباری بپاشیم برای ابهام آفرینی.
همه ما مسئولیم.آیندگان ما را نخواهند بخشید،آنچنانکه ما گذشتگان ابهام آفرینی را که فقط به منافع خود می اندیشند، نخواهیم بخشید.بگذاریم در یک فضای شفاف،تصمیم ها گرفته شوند.

 پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :