پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

فرماندار خستگی ناپذیر دکتر دارا کریمی نژاد را شاید بتوان مردمی ترین و خستگی ناپذیرترین فرماندار استان کهگیلویه و بویراحمد دانست

“ارسالی مخاطبین”؛  فرماندار خستگی ناپذیر دکتر دارا کریمی نژاد را شاید بتوان مردمی ترین و خستگی ناپذیرترین فرماندار استان کهگیلویه و بویراحمد دانست. حضور در جلسات مردمی از دکتر کریمی نژاد چهره ای عامه پسند و محبوب در شهرستان لنده ساخته است. دکتر کریمی نژاد در ادامه سری نشست های خود با اقشار مختلف مردم در شهرستان لنده این بار تا پاسی از شب مهمان انجمن اهل قلم شهرستان لنده بوده است. وی با وجود مشغله بالای کاری در بهمن ما دعوت اعضای انجمن اهل قلم را پذیرفتند و ضمن حضور و شرکت در مباحث انجمن بیش از سه ساعت در میان اعضای انجمن حضور داشت. وی حضور خود در چنین جلساتی را لذت بخش و فراموشی خستگی های ناشی از کار روزمره دانست. و بیان داشت به درازا کشیدن چنین جلساتی نه تنها خسته کننده نیست بلکه آگاه دهنده دانست. دکتر کریمی چنین انجمن هایی را نماد آگاهی و بیداری دانست و امیدوار هست از بطن این جلسات نقشه ها و برنامه های اجرایی برای بهبود شرایط موجود شهرستان لنده پیاده شود.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :