پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

فرماندار کهگیلویه در حکمی خانم  رستگاررا به عنوان کارشناس روابط عمومی منصوب کرد.

به گزارش“صبح خرد”، در راستای اعتماد به توانایی های بالقوه و بالفعل زنان این بار فرمانداری دهدشت با اقدامی ارزشمند  با انتخاب یک بانو  در سمت روابط عمومی این اداره گامی محکم در حمایت از زنان جهت ورود به پست های مهم و کلیدی این شهرستان برداشت.

از آن جهت  که فرمانداری نهادی بسیار کلیدی در بدنه ی یک شهرستان می باشد امید است این فرهنگ سازی به دیگر ادارات شهرستان و استان نیز سرایت کرده و به توانمندی بانوان ایمان داشته و این بار با واگذاری بعضی پست ها به زنان توانمند با دادن فرصت باروری اندیشه های خلاقانه و همراه با ظرافت خاص زنانه جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف ایرانی اسلامی را در مدیریت ها شاهد باشیم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :