پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

نطق شجاعانه غلامرضا تاجگردون و صحبت های عدل هاشمی پور نمایندگان استان کهگیلویه وبویر احمد در دفاع از استیضاح وزرای کار وراه وشهرسازی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی و فضای رسانه ای استان داشت.

به گزارش“صبح خرد”، سامان شفایی فعال سیاسی و فرهنگی کهگیلویه با ارسال یادداشتی نسبت به صحبت های دو نماینده استان واکنش نشان داد.

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۲ اسفندعید وفاق وهمدلی درعرصه سیاست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود

استیضاح يکی از ساز وکارهای سیاسی مورد استفاده در سیاست داخلی کشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجريه است. استیضاح فرصتی مناسب برای بیان کمبودخدمات وعقیم ماندن برنامه های دولت درسطح کلان ومنطقه ای واستانی است.موقعیتی است که هم دولت وهم مجلس محترم نابسامانیهاراببینندووظايف مشترک خودرابرای بسامان دادن امورواکاوی نمايند.دراستیضاح هم شنیدن مشکلات وهم پرداختن به عمق مشکلات برای مردم ودولت مفیدفايده می باشد.
استیضاح ديروزاگرچه به نتیجه نرسید  اما کارنمايندگان محترم مردم شريف کهگیلويه بزرگ وگچساران کاری بس بزگ وسترگ بود.
استیضاح ديروزبازی برد- بردی بود که هم به نفع مردم استان بود وهم به نفع دولت محترم.

جناب آقای دکترتاجگردون فردی ازخانواده شهدا با آن هم توانمندی ها وپتانسل های به فعلیت رسیده اش درمديرت خردوکلان ومهندس هاشمی پورشخصیتی ازتبارايثارگری وجانبازی وکوله باری ازمديريت های اجرائی وعمرانی ومهمترازهمه حس همدردی ومهربانی مادرزادی شان روزی تاريخی وگزاف نگفته ام اگربنگارم حماسی درتاريخ ايل وديارمان رقم زدند.
نطق انتقادی، اعتراضی اين دوبزگوار به دودلیل مهم واساسی است اول دولت محترم- اينکه کمبودها و حوادث متعددی رادرزمینه های اقتصادی ،عمرانی،اشتغال وکشاورزی استان ماتجربه کرد ومی کندهم مردم وهم نمايندگان ماهمیشه باتوجه به خصلت مهربانی ومهمان نوازی وازباب گفتگوخواهان حل مشکلات بوده اندوهستند. چه بسیارمقامات ووزيران به استان سفرکردند ومشکلات راديدندامازيرساختها هنوز به اتمام نرسیده اندپس جادارداين حق رادرقالب استیضاح وبا فريادرسابه گوس مديران ووزرابرسانیم.
دوم اينکه مجلس به فرمايش بنیانگذارکبیر انقلاب عصاره وچکیده ملت است.ورهبرفرزانه انقلاب درديدار نمايندگان فرمودند: (نمايندگی در مجلس، حضور در عرصه خدمتگزاری به مردم است.)

اين توفیق بزرگ را عطیه ای الهی بدانید و خداوند را بر آن شکر گزاريد و به شرط الزامی آن که غفلت نورزيدن از وظیفه خدمتگزاری است پايبند بمانید . مجلس را حقیقتا، و نه تنها در زبان، خانه مردم بدانید . ( جنابان هاشمی وتاجگردون ديروزبه احسن وجه ازپشت تريبون ملت به خوبی ازخون فرزندان مان درحادثه ای تی آرودغداران حادثه جاده سرحدوسوق وباشت دفاع کردندوامان ازبیکاری وحقوق کارگران رافرياد.
هم استانی های عزيز،نخبگان سیاسی اگرچه اين استیضاح با لابی های سیاسی وحزبی عقیم ماند.اما نمايندگان ما تلنگرزدندوازحقوق حقه مادفاع کردند .بیايد انگ وبرچسب های ملاحظه کاری واماواگرهای سیاسی براين حرکت شجاعانه سیاسی واجتماعی نزنیم وبه واقع ۲۲ اسفند ۹۶ رادرآستانه بهار طبیعت عیدوفاق ايل وتبارمان درعرصه سیاسی درتقويم استان مان ثبت وضبط کنیم.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :