پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

همایش آسیب شناسی اجتماعی در  دانشگاه یاسوج برگزار می شود.

به گزارش”صبح خرد”، همایش آسیب شناسی اجتماعی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود.

مهلت ارسال مقاله تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ می باشد.

@asibshenasiejtemaei

همایش آسیب شناسی اجتماعی
/دانشگاه یاسوج/

محورهای همایش

🛑آسیب شناسی اجتماعی خانواده
🛑آسیب شناسی کودکان، نوجوانان، جوانان
🛑اعتیاد به مواد مخدر
🛑 خودکشی
🛑بحران هویتی و آنومی
🛑محیط زیست
🛑فضای مجازی
🛑آموزش عالی و مهاجرت نخبگان
🛑نزاع دسته جمعی

همایش آسیب شناسی اجتماعی
گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

http://sp-conference.yu.ac.ir/
برای ارسال مقالات به آدرس اینترنتی ( سایت ) مرامعه فرمائید.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :