پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جناب استاندار مارتین لوتر زنان کهگیلویه و بویر احمدباشید!

 

تئوری توجه به زنان در عمل را کلید بزنید ؛ برای مشارکت پایین زنان این استان چاره ای بیندیشید.مشارکتی پایئن که  آن را ناشی از بی عدالتی رویه ای که ریشه در حافظه تاریخی مردم ما دارد می دانم..انجایی ک کارهای ساده و بی اهمیت به ما سپرده می شود و توانایی ام بطور درستی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.انجا که نقش های کاری من با نقش های خانوادگی ام در محل کار ترکیب شده و اینگونه قضاوت میشود که پرداختن به این ؛ تو را از ان یکی باز میدارد و من بی دفاع ! 

آنجا که از دخالت من در تصمیم گیری ها حتی در حوزه کاری ام جلوگیری می شود ؛ آنجا که مقررات نابجای اداری روحم را می خراشد.

آنجا که وقتی زن در موقعیت مدیریت قرار گرفته در نظاره بیشتر قرار میگیرد چرا که خلاف عقل سلیم و تصور عمومی جامعه عمل شده استآنجا ک ادارات این استان مدیریت را به مرادنگی نسبت می دهند و محیط کار ما در سیطره مردانه قرار می گیرد و وجدان ها همه مردگرایانه است…

اینها مواردی بود که خود به شخصه هر روز با آن چنگ در می اندازم ولی مقابله من تنها کافی نیست …کمک و حمایت شما لازم است اولین استانداری باشید ک سهم زنان از بخشداریها ،فرمانداری ها را میدهد آن چنان که قانون ما داده !
 

عصمت رستگار

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :