پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

برخی مخاطبان خواستار آگاهی از شیوه کمک به خانواده ای در چاروسا با مادری بیمار و دو فرزند معلول  شدند.

گزارش خبری حسن آرمند فعال رسانه ای استان از وضعیت زندگی مادری با دو فرزند معلول در چاروسا و بازتاب آن در رسانه خبری”صبح خرد” موجی از اعلان حمایت های مردمی و مخاطبان سایت را شاهد بودیم.

به گزارش“صبح خرد”، نوع دوستی و کمک به مستمندان فرهنگ غنی است که مردم ایران از دیرباز با آن در شرایط خاص و در موقع بحران های مثل زلزله و حوادث این شکلی با آن خو گرفتند.

در پی انتشار گزارش خبری توسط حسن آرمند در چاروسا از وضعیت تکان دهنده ی زندگی مادری بیمار با دو فرزند معلول و بازتاب آن در رسانه خبری تحلیلی”صبح خرد”، تعداد زیادی از مخاطبان با ارسال پیامک یا از طریق شبکه های اجتماعی خواستار کمک به این خانواده شدند که با هماهنگی با مادر بیمار این خانواده شماره کارت جهت کمک به ایشان در اختیار رسانه ها ومردم قرار گرفت و بنابراین مخاطبان عزیز  می توانند کمک های مالی خود را از طریق همین شماره کارت انتقال دهند.

 

 

 

شماره کارت عطری شفاهی بیشه ؛

۶۰۳۷۹۹۷۹۱۳۲۳۲۶۷۵

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :