پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

خبر عزل کرامت کریمی مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه وبویر احمد موجب شد برخی اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ با ارسال یادداشتی به این عزل واکنش نشان دهند.

به گزارس“صبح خرد”، متن نامه برخی اصلاح طلبان کهگیلویه بدین شرح است ؛

این روزها شایعه ای بر سرزبان ها افتاده که استانداری قرار است  کرامت کریمی را از پست مدیرکلی سیاسی امنیتی عزل کند که انتشار این شایعه موجب نگرانی اکثر اصلاح طلبان استان شده و واکنش ها و مخالفت ها به همراه داشته و دارد.

اگراین تصمیم صحت داشته باشد مایه نگرانی بسیار است چرا که کریمی از چهره های شاخص اصلاح طلبان استان است که از جهات مختلف محبوبیت و شایستگی لازم را دارد که در زیر به برخی اشاره می شود ؛ 

۱-کریمی از چهره های با سابقه جریان اصلاحات است که هیچگاه لغزش سیاسی و اخلاقی نداشته است و کمتر اصلاح طلبی است که شخصیت سیاسی واخلاقی ایشان را نشناخته و قبول نداشته باشد.

۲-کرامت کریمی در دور اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی مسئول ستاد ایشان در کهگیلویه بوده و با مدیریت ایشان آرای قبولی درآن دور
برای آقای روحانی به صندوق ریخته شد و به همین دلیل شخصیت آقای کریمی برای اصلاح طلبان استان و تهران شناخته شده است.ایشان در شرایطی به حمایت از آقای روحانی برخاست و مسئولیت ستاد ایشان رابه عهده گرفت که چندان امیدی به پیروزی او نبود.

اگر قرار باشد که تیم دولت آقای روحانی در استان با مسئول ستاد ایشان بدون کوچکترین دلیلی برخورد کنند دیگر تکلیف دیگران چیست و چه جای امید و انتظاری است؟

۳- کریمی در هر مسئولیتی که گام نهاده از نظر ارزیابی نمونه و جایگاه
شایسته ای کسب کرده است ؛ مانند استادی دانشگاه ،سرپرستی فرمانداری کهگیلویه، مدیرکلی سیاسی-امنیتی استانداری وحرکت ومدیریت سیاسی در استان و شهرستان.
قریب به اتفاق چهره های سیاسی استان از اینکه با آقای کریمی چنین برخوردی شود ابراز نگرانی کرده اند و این را خلاف انتظار دانسته اند.

۴-آقای حاج کریمی جزو محدود چهره های سیاسی استان است که باتوجه به شایستگی اش درمرکز کشور شناخته شده و مورد احترام است.
بااین حال اگرچنین شایعه ای درست باشد ، چه دستی درکار است و با چه دلیلی قابل توجیه است؟
امیدواریم که آنجه را درباره عزل  کریمی گفته اند صحت  نداشته باشد
زیرا این برخورد  نارضایتی  وسیع  اصلاح طلبان  استان و به ویژه کهگیلویه بزرگ را به همراه دارد و به نفع جریان اصلاح طلبی و استان نیست ؛ چراکه برخورد  با کریمی  چهره  مقبول اصلاح طلبان و رئیس نخستین  ستاد آقای روحانی درکهگیلویه را برخورد با مجموعه ای گسترده از حامیان اصلاح طلب دولت روحانی می توان شمرد  و قابل توجیه نیست..

“جمعی  ازاصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ”

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :