پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

هیچ گونه جلسه ای با حضور خبرنگاران و روابط عمومی ها در استانداری کهگیلویه وبویراحمد برگزار نشد.

به گزارش“صبح خرد”،از صبح دیروز تا امروز در برخی سایت های خبری و گروه های مجازی خبری تحت عنوان ضیافت افطاری استاندار کهگیلویه وبویر احمد با برخی خبرنگاران و روابط عمومی ها منتشر وبه اشتراک گذاشته شد که باعث ایجاد فضای تردید در فضای رسانه ای استان شده است که با بررسی دقیق این موضوع مشخص شد که این خبر از اساس کذب بوده و چنین جلسه ای هرگز برگزار نشده است.

اصل موضوع نشست روابط عمومی های ادارات کل و نهاد ها بوده که با ارسال نامه ای به ادارات کل بصورت کلی دعوت شده و اصلا استاندار کهگیلویه وبویر احمد در این جلسه حضور نداشت.

معلوم نیست که انتشار این قبیل اخبار کذب و شائبه برانگیز در فضای رسانه ای استان با چه هدفی صورت می گیرد اما بهتر آن است که رسانه های استان بدون اطلاع خبری را منعکس ندهند ودر حالی که استان بیش از پیش به همگرایی و همکاری همه ارکان خاصا رسانه ها نیاز دارد اقدام به درج و انشار این قبیل اخبار نکنند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :