پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در هفته ای که گذشت پیرو مصاحبه ی رئیس فهیم و دوراندیش ستاد دکتر روحانی جناب رضاتوفیقی بحث و جدل های بسیاری در فضای حقیقی و مجازی استان درگرفته که نقد و بررسی آن خالی از لطف نیست.

یادداشتی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبان سایت”صبح خرد”، می باشد و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست ،می توانید با ارسال یادداشت آن را پاسخ یا نقد کنید.

))مدیریت الیگارشی و اصلاح طلبی پارتیزانی))

عنایت شیخی ؛ مدت مدیدی بود که اوتیسم وار در خود فرورفته و ذوالفقار زبانم را در نیام برده و دل از همه چیز شسته و به تمامی اتفاقات و رخدادها،پدیده ها و پدیدارهای دور و برم بی تفاوت بوده و فضای سیاسی اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد را به کنجی وانهاده بودم چرا که حقیقتا نسبت به تغییرات و اصلاح امور در این ملک زرین و ستم کشیده نومید شده و حیران بیچارگی های عدیده ی این مردم نگون بخت شده بودم.
جامعه ای کوتوله با مدیریتی کوتوله و شبه الیگارشی که جز رنج و محنت بر چارقد سیاه آن نقشی نتوان کشید و جز حرمان و بدبختی و عقب ماندگی در رثای آن شعری نتوان سرود.
صورت های گرما سوخته و دستان پینه بسته ای که یادگار رنج ها و مرارت های این مردم نیک سرشت و نیک نهاد اما بداقبال را که به نظاره می نشینم بر خود نهیب می زنم که مگر می شود که نسبت به عاقبت این مردم بی تفاوت بود و به آنها عشق نورزید.
متاسفانه در این ملک نخبه کش و نخبه گریز هر روز مصیبت و داغ تازه ای را به نظاره می نشینیم و بدعتی تازه را در روشها و مولفه های مدیریتی و اجتماعی سیاسی مشاهده می کنیم.
در چند روز اخیر که فضای سیاسی استان را رصد می کردم با اتفاقی نادر و به دور از عقلانیت و آکنده از تعصبات و احساسات سطحی مواجه شدم که مجبور شدم یکبار دیگر شاهین کلامم را به پرواز درآورده تا آسمان سیاه و ابری دور و برم را به چنگال تیز این شاهین سپرده تا از این رهگذر شاید برای لحظه ای تلنگری به اذهان غبار گرفته ای نواخته و ناپاکی ها و بدسرشتی ها را آشکار کنم.
از زمان تصدی گری سمت استانداری کهگیلویه و بویراحمد توسط جناب دکتر احمدی تا کنون تغییرات مدیریتی گسترده ای در استان ما صورت گرفته که از هر زاویه ای به آن نظر بیفکنیم هیچ شالوده و اساسی در این تغییرات نمی توان دید.البته که تغییرات مدیریتی و چینش مدیران زیردستی حق هر مدیر ارشدی در هر کجای این عالم هست اما از این نکته هم غافل نشویم که نقد و نقادی و بررسی و مداقه در این چینش ها هم حق هر شهروند و هر عضوی از جامعه است.
نیک می دانیم که مشکل اساسی و محوری جامعه و مدیران ما عدم نگاه توسعه محور نسبت به مدیریت و مسائل پیرامون آن در استان هست.
شوربختانه جناب استاندار محترم خودشان دانش آموخته توسعه هستند و می بایست با نگاه توسعه محور به چینش مدیران می پرداختند. اگر قرار می بود که مدیران ارشد تمامی ساز و کار مدیریتی را به نماینده های مجلس می سپردند چه حاجتی به مدیریت اجرایی در کشور بود.اگر بر مدیر قبلی خورده می گرفتند که بر اساس مولفه های سنتی و طایفه گرایی به چینش مدیران می پرداختند، انتخاب مدیران توسط جناب احمدی هم بیشتر منبعث از انتخابات ریاست جمهوری در آینده هست.دکتر احمدی که در دور گذشته مجلس دست راست ریاست مجلس بوده بنظر می رسد که امروزه انتخاب مدیران توسط ایشان این شائبه را ایجاد کند که حتما با ماموریت ویژه ای وارد استان نگون بخت ما شده و قرار هست که مسائل مدیریتی و توسعه ای را فدای مأوای سیاسی عده ای در این ملک نموده تا از این راستا فضا را برای تسلط آن عده ای خاص بر افکار و آرا مردم و نهادها و سازمان های تاثیرگذار نمایند.قطعا نگاه تیزبین انسانهای فهیم از این مهم غافل نخواهد ماند.
در هفته ای که گذشت پیرو مصاحبه ی رئیس فهیم و دوراندیش ستاد دکتر روحانی جناب رضاتوفیقی بحث و جدل های بسیاری در فضای حقیقی و مجازی استان درگرفته که نقد و بررسی آن خالی از لطف نیست.
دوستان و عزیزان و بزرگان و اساتید محترم و منتقد رئیس ستاد دکتر حسن روحانی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیک بفرمایید
با کدام متر و میزان و تحت چه روش و متدلوژی علمی و غیرعلمی انتظارات به حق و مورد پذیرش جناب رضاتوفیقی را مورد عتاب و مذمت قرار داده و ایشان را در این زمینه ذی حق ندانسته و مهر خموشی بر دهان ایشان زده اید.
مگر می شود در جامعه ای زیست کرد و نسبت به وقایع اطراف حساسیت نشان نداد.
در تمامی دنیا وقتی عده ای یا گروهی یا حزبی در فعالیت سیاسی مشارکت می کنند و پیروز می شوند قطعا و یقینا بعد از پیروزی حق دارند که در تقسیم قدرت سهیم بوده و خود و اندیشه خود را در مدیریت جامعه و چینش مدیران محق دانسته و مدعی مشارکت در انتخاب مدیران و تقسیم بندی قدرت شوند.
مگر می شود مشورت با رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب را در چینش مدیران محق ندانست و از ایشان در مدیریت جامعه و توسعه و روش مندی اداره جامعه مشورت نگرفت.
این مسأله حداقل حق هر فعال سیاسی اجتماعی است که پس از پیروزی در انتخابات مدعی سهیم شدن در امر مدیریت و قدرت سیاسی مدیریتی جامعه باشد.
بر اساس کدام موازین علمی و عرفی اعتراضات بحق رئیس ستاد دکتر روحانی را ناحق پنداشته و بر ایشان نهیب می زنید.
مگر می شود در امر مدیریت به مشورت و شور معتقد نبود. استاندار محترم استان خیلی صریح بیان کنند که در چینش مدیران اگر مشورت با رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب صحیح نمی دانند پس ایشان در چینش مدیران با چه کسانی مشورت می کنند.تیم مشورتی ایشان چه کسانی هستند.
نیک بفرمایید در کجای قوانین این مملکت آمده است که استاندار در چینش مدیران باید رای و نظر نماینده های محترم مجلس را مطمح نظر قرار داده و برای انتخاب مدیران اجرایی از این بزرگواران نظر بگیرند.
این رویه ناصواب کی باید از سپهر مدیریتی این ملک رخت بر بسته و به کنجی وانهاده شود.
جناب آقای دکتر احمدی بزرگوار
نیک گفته اند و شنیده ایم که هر چه بگندد نمکش می زنند
وای به روزی که بگندد نمک
عزیز بزرگوار شمایی که دانش آموخته توسعه هستید چرا گرفتار اینچنین مسائل سطحی و ناصواب گشته و کیان امور را به دست عده ای معلوم الحال سپرده اید.
در کجای کتب توسعه مشی مدیریتی دیکتاتورمآبانه را دیده یا خوانده اید که اینگونه در جلسات با تهدید و تشر و قلدری مدیران را مورد عتاب قرار می دهید.شمایی که جز معلمی دانشگاه و یک دوره نمایندگی مجلس سابقه اجرایی نداشته، استانداری را با کلاس درس دانشگاه و پادگان اشتباه گرفته و رفتار شما بدعتی زشت را در استان ایجاد کرده و با مشی لیدرهای مستبد مدیریت این استان را به ورطه نابودی کشانده اید.
مگر تمامی بزرگان علم توسعه هدف توسعه را انسان قرار نداده و انسان و رفاه اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی او را محور توسعه ندانسته اند.
در هر جامعه ای تنوع اندیشه ها و آرا در صورتی که مورد پذیرش واقع شده و از آن در مسیر توسعه و آبادانی استفاده گردد قطع به یقین باعث تعالی و رفاه جامعه خواهد شد.
قطعا دو جریان مصطلح در کشور هر چند که در پذیرش قوانین و اسناد بالادستی نظام وفاق داشته ولی در روش های مدیریت جامعه و نحوه رفع و رجوع کردن مشکلات و مصایب با هم اختلافاتی دارند.مگر می شود که بر سر اینچنین مسائلی مشی منافقانه داشت و گرایشات سیاسی را مورد پذیرش قرار نداد.
مگر می شود در این راه زحمات و تلاش شبانه روزی ارکان ستاد رئیس جمهور منتخب را مورد بی مهری قرار داد و دست آنها را از مدیریت جامعه کوتاه کرد.
دوستان و عزیزان اصلاح طلب منتقد رئیس ستاد دکتر روحانی در استان
مگر می شود اصلاح طلب بود ولی نقد و نقادی را مورد پذیرش قرار نداد و هر صدای مخالف طیف و طایفه خویش را در نطفه خفه کرد و هر صدای معترضی را خاموش کرد.
مگر می شود اصلاح طلب بود اما همزمان منافع شخصی و قبیله ای و طیفی را بر منافع جامعه رجحان بخشید.
در کجای مرامنامه اصلاح طلبی نوشته شده یا گفته شده که نقد و نقادی بحق یک رئیس ستاد باید مورد نکوهش قرار گرفته و با شانتاژ و هوچی گری رسانه ای صدای او را خاموش کرد.
پاکی و صداقت و سواد علمی جناب استاد رضاتوفیقی بر همه فعالان سیاسی اجتماعی این استان اثبات شده و همگان واقفند که این عزیز بزرگوار در درازنای تاریخ زندگی اش، لحظه ای جهت احقاق حقوق مردم پا پس نکشید و همیشه و در همه حال در راه آبادانی و توسعه استان گام برداشتند.
دوستان و عزیزان فعال در حوزه سیاست و اجتماعیات استان رنج و درد کشیده کهگیلویه و بویراحمد

در کشورهای توسعه یافته دنیا کمتر فعال سیاسی پیدا می شود که بخواهد بخاطر مسائل پوچ و بی اساس قبیله ای و طیفی رفاه و آسایش جامعه را به محاق برده و آسایش جامعه را فدای آسایش خویش کند.
جامعه پذیری و رجحان رفاه جامعه و همچنین مشارکت اجتماعی در مسیر تعالی و توسعه جامعه یکی از اصول پذیرفته شده همه جوامع برای پیشرفت امور هست. بیایید برای تعالی جامعه و دیار آریو برزن حسادت ها و حب وبغض های شخصی را وانهاده و افراد دل سوخته ی پیشرفت این خاک را ارج نهاده و با تلاش شبانه روزی
دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد…

عنایت شیخی
خرداد ۹۷

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :