پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

عادل موسوی از کارشناسان و فرهنگیان با نگاشت نوشته ای نسبت به برگزاری کنکور واکنش نشان داد.

به گزارش“صبح خرد”، متن یادداشت عادل موسوی چنین است ؛کنکور ۹۷ آمد و رفت بازهم داستانی دیگر با پازل های خاص خودش…
و برای رشته تجربی خاص تر شنیدن این داستان  شاید تراژدی تلخ روزگار ماباشد که هست…
البته برای اندک افرادی  روزوصل است اما برای تعداد بیشماری روز  هجران از زندگی و سرزندگی،،، این کاروان  همراهان بسیاری در دل خود جای داده است با آروزهای بسیار…
به راستی مقصد کجاست؟ بهشت است یا جهنم؟ سراب است یا تعالی؟ به کجا چنین شتابان؟؟؟
سال هاست که این  کاروان را به نظاره  نشسته ایم…
اما دیده ایم که  کنکور دردی از دردهای بی شمارمان درمان  نکرد که نکرد… داستان تلخ روزگارمان شیرین که نشد تلخ تر گردید…
آیا به مقصد رسیده ایم؟ بیکاری کاهش یافت؟ اقتصاد پویا گشت؟ نشاط به جامعه لبخند زد؟ کارخانه ها چرخید؟
و….
بیمار است آن جامعه ای که همه خواهان آنند که پزشک شوند و داروساز و ….
تامثل کبوتر باغ حرم در آستان حرم به  پرواز در آیند…
ردای سفید رنگی برتن  بپوشانند فریاد برآرند زدل که شدیم رستگار زمانه البته چنین عادت  داده اند مارا و حکایت هم چنان باقی است…
آن وزیر برنامه ریز آن عالم مدعی علم مدیریت آن مسئول بالادستی  چه زیبا سخن می رانند نسخه می پیچانند نه برای فرزندان خودشان بلکه برای فرزندان ما
چه پزی می دهند وقتی بچه هایشان می شوند قبولی،،،
در رشته پزشکی…
وچه ریاکارانه، مظلومیت ریاضی، انسانی، فنی و حرفه ای را فریاد می زنند… بیایید دل بسوزانید برای کشورتان  ازشعارها دست بردارید که از قدیم گفته اند”آن چه جایی نرسدفریاد است” واقعیت ها راببینید عمل کنید که گفتند مرد کیست؟
گفته اند آن کسی  که عمل کرد…
طرحی نو، ایده ای نو منطبق برنگاهی کاملا علمی چاره سازاست ای برادر دریاب آن را امروز که فردا دیر است تاپیام آور بهار علمی باشی و طراوت افتصادی… تامژده دهی ایران و ایرانی را که از آسمانش می بارد تعالی،پویایی و بالندگی
به امید آن روز

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :