پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

تخريب دولت؛ آگاهانه يا ناآگاهانه؟

واقعيت غير قابل انکار اينست که شرايط نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعلي کشور محصول تصميمات دولت دوازدهم «به تنهايي» نيست و عوامل ديگري نيز در شکل گيري شرايط موجود تاثير گذار است. مخالفان دولت فراموش کرده‌اند که بخشي از مشکلات کنوني بخاطر تصميمات و سياست‌هاي نادرست و مساله‌دار «ديگران» است و دولت روحاني بايد براي آنها راه حلي منطقي بيابد! تندروها و دلواپسان علي‌رغم اينکه مي دانند که اختيار همه تصميمات كشور بر عهده دولت نيست، اما نابخردانه اميد مردم را نشانه مي‌روند

حسين طاهري‌فرد ؛ اين‌روزها فضاي سنگيني عليه دولت دوازدهم شکل گرفته است. فيلترينگ تلگرام، اختلالات بازار ارز، ناآرامي‌هاي دي‌ماه گذشته و خروج رسمي آمريکا از برجام، دولت روحاني را در سخت‌ترين شرايط ممکن قرار داده است. در اين شرايط سخت با توجه به مشكلات و مسائل ايجاد شده، تلاش هدفمند و برنامه‌ريزي شده مخالفان براي القاء ناکارآمدي دولت روحاني هرروز بيشتر و بيشتر مي‌شود. فرصت‌طلبان و تندروها به گونه‌اي به دولت روحاني مي‌تازند که گويي تمام مشکلات کشور بخاطر عملکرد نادرست دولت دوازدهم ايجاد شده است و آنان و همفکرانشان سهمي در ايجاد مشکلات کنوني ندارند!
بدون ترديد روحاني و دولتش جاي نقد دارد. اين‌روزها عملکرد ضعيف يک‌ساله دولت دوازدهم در حوزه سياست داخلي در كنار كارنامه نامطلوب اقتصادي‌اش موجي از انتقادها در ميان برخي از حاميان روحاني به وجود آورده است. بخشي از اين انتقادات، واكنش طبيعي راي‌دهندگان به عدم تحقق برخي شعارها و وعده‌هاي روحاني است. اما عملكرد دولت روحاني با در نظر گرفتن ملاحظات و محدوديت‌هايش در مجموع قابل دفاع است. از اين رو اکثريت حاميان ۲۴ ميليوني روحاني هنوز بر لزوم تدوام حمايت از ايشان تاكيد مي‌کنند و همچنان قاطعانه از دولتش حمايت مي‌کنند.
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که روحاني در دوره اول رياست جمهوري‌اش با همه سنگ اندازي‌ها و کارشکني‌هاي مخالفان توانست در زمينه پرونده هسته‌اي، مهار تورم، رشد اقتصادي و کاهش تنش‌هاي سياسي کارنامه نسبتاً قابل قبولي از خود ارائه دهد. در ارديبهشت ٩۶ علي‌رغم برخي کاستي‌ها و مشکلات، مردم با اميد به آينده بهتر بار ديگر به اعتدال و عقلانيت روحاني اعتماد کردند و او براي بار دوم سکاندار پاستور شد.
در شرايط حساس کنوني، روحاني نبايد فراموش کند که براي تحقق اهداف و برنامه‌هايش همچنان نيازمند تداوم حضور سياسي و اجتماعي حاميانش است و اگر موفق به جلب رضايت افكار عمومي نشود، ادامه كار براي او و دولتش بسيار دشوار خواهد بود. از اين رو او بايد صادقانه و با شجاعت با مردم از مشکلات، محدوديت‌ها و موانع موجود سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور سخن بگويد. تا فرصت باقي است بايد دست از محافظه کاري و مماشات بردارد و حقايق را به مردم بگويد و در عمل ثابت کند که به عهدي که با مردم بسته پاي بند است.
واقعيت غير قابل انکار اينست که شرايط نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعلي کشور محصول تصميمات دولت دوازدهم «به تنهايي» نيست و عوامل ديگري نيز در شکل گيري شرايط موجود تاثير گذار است. مخالفان دولت فراموش کرده‌اند که بخشي از مشکلات کنوني بخاطر تصميمات و سياست‌هاي نادرست و مساله‌دار «ديگران» است و دولت روحاني بايد براي آنها راه حلي منطقي بيابد! تندروها و دلواپسان علي‌رغم اينکه مي دانند که اختيار همه تصميمات كشور بر عهده دولت نيست، اما نابخردانه اميد مردم را نشانه مي‌روند.
اقتدارگرايان و اصولگرايان افراطي بايد اين واقعيت بدانند که نااميد کردن مردم از دولت منتخب باعث اقبال مردم به آنان نخواهد شد بلکه به ضرر کل حاکميت خواهد بود. گرچه ممکن است کاهش مشارکت سياسي و ادامه روند کنوني در کوتاه مدت به نفع مخالفان دولت تلقي شود، اما نا اميدي از ساز و کار انتخابات به قهر با صندوق راي منجر شده و بدون شک جامعه بسوي اتخاذ روش‌هاي راديکال و تنش‌زا گرايش خواهد يافت.
به باور تحليلگران اجتماعي و ناظران‌سياسي در اين «برهه‌ي حساس» بهترين راه‌حل براي خروج از بن بست برجام و شرايط دشوار کنوني، نگاه به منافع ملي و تاکيد بر آشتي و اتحاد ملي در همه ارکان نظام است. جامعه بايد به سمت وحدت و فاصله گرفتن از کانون‌هاي مشکل‌ساز برود چراکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالاً نوعي آنارشيسم اجتماعي-سياسي به وجود خواهد آمد که بسيار خطرناک تر از تروريسم و مافياي جنگ خواهد بود.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :