پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

کهگیلویه شاید این بار روی آرامش را ببیند!

دیرگاهیست کهگیلویه ی بزرگ دستخوش تغییرات شگرفی بوده از اعتراضات بزرگ مردان بر سهم ناچیزشان از کرسی های مدیریتی استانی تا شکوائیه های پرستاران بیمارستان امام خمینی به جهت عدم پرداخت به موقع مطالبات؛ تا آتش سوزی افتاده به جان تنگ سپو و آتش سوزی چند منزل مسکونی و ملک تجاری، و به تبع آن انتقادات از کمبود امکانات آتش نشانی تا پتروشیمی با کلنگ افتتاحیه ای در هوا مانده و….
اما در این میان به دست آوردن کرسی شهرداری کلان شهر تهران به دست یک کهگیلویه ای خبر مسرت بخشی بود که تا حدودی انتقادات وارده بر استاندار را به وادی فراموشی راند. این بار با انتخاب یک غیر گرمسیری(هر چند علاقه ای به چنین دسته بندی ندارم) برای حساس ترین کرسی شهرستان، بانگ اعتراضات را دوباره بلند کرده است. این بار اصلاح طلبان همانقدر خود را از این انتصاب بی اطلاع می دانند که اصول گرایان! اما شاید هدف از انتخاب یک مدیر از بخش «درمان» به منصب فرمانداری کهگیلویه التیام بخشیدن آلام کهگیلویه ی رنج کشیده باشد؛ تاکنون که کرسی فرمانداری را به افراد متخصص حوزه ی مدیریتی متعلقه سپرده بودند و کهگیلویه چندان تفاوتی با کهگیلویه ی سالیان قبل نداشت. شاید این بار انتخاب یک مدیر درمانی لازم بود تا زخم های کهنه ی کهگیلویه را درمان کند. امیدواریم این بار با این انتخاب متفاوت جناب استاندار؛ بوی بهبود ز اوضاع کهگیلویه بشنویم.

 اعظم کاظمی

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :