پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در پی درگذشت فرهنگی بازنشسته و چهره خاص سیاسی اجتماعی استان کهگیلویه وبویراحمد مرحوم حبیب الله رزمجو چهره های فرهنگی و سیاسی  و برخی مدیران به این حادثه واکنش نشان دادند.

به گزارش”صبح خرد”، برخی از این واکنش ها در ادامه می آید .

محمود منطقیان از فعالان سیاسی کهگیلویه ؛”

به یاد خان آزاد”

حبیب اله خان رزمجوگرچه نام خان برخودداشت امافروتن ومردمی وآزاده بودودوستان براولقب ستارخان این دیار، نهاده بودند.اوآزادمنش وساده زیست ودوست نوازواهل کتاب ومطالعه وفکربودودرمیان دوستان خویش ازمحبوبیت خاصی بهره یافته بود.حبیب اله خان نمادیکرنگی وصفابودوازمال دنیا به کم بسنده وقناعت کرده بود؛لیکن همه به دوراوگردمی آمدندوبرسرسفره اش می نشستند.چراکه خان صمیمی ودوست نوازوشمع محفل دوستان ومردم بودوهمه ازمحضر ودرکنارش بهره می بردندوخوش می گذراندند.حبیب اله خان همیشه بااخبارروزوروزنامه هاسروکارداشت وهم باشرایط وسیاست روزواوضاع زمانه آشنایی داشت.هیچ دلبستگی وتعلق دنیوی دراودیده نمی شود.به مردان بزرگ تاریخ ایران مانندفردوسی وکورش بزرگ ودکترمصدق ودیگرآزادیخواهان وطن عشق می ورزید وخودرا رهرو راه آزادگان میهن می دانست وبه آبادی وسربلندی وطنش ایران مهرمی ورزید.فکرش بازوآشنابه تحولات روزگاربودودردهای جامعه راحس ودرک می کرد.درمیان دوستان اصلاح طلب واهل فکرازاحترامی ویژه برخورداربودوهمه اورارهبروپیشواوپیشروخوددرمنطقه می دانستندوحضورش به مجالس ومحافل رونق وانرژی می بخشید.هروقت دلمان تنگ می شدوازاوضاع زمانه دون پروردلمان می گرفت به سراغ حبیب اله خان رزمجومی رفتیم تادرکناراین انسان شریف زمانی بیاسائیموازهول زمانه نهراسیم ودراونجامی دیدیم که چایش دم وروزنامه هادرکنارش گسترده است وبه انهانگاه می کندومی خواند.خان آزاده مابه مکتب خاص نرفته، سیروسلوک اخلاقی وانسانی وآزادگی راطی کرده بودودرسرشتش مهربانی وخوبی نهاده شده وازمدعیان دروغین وبی عمل گوی سبقت راربوده بود؛بدون ازاین که لافی بزندویااینکه درپی آزوطمعی باشد.
خان دوست داشتنی ظاهری آراسته وپسنده وپرکشش ودرونی بیرنگ وباصفا داشت وهمین بربزرگی واحترام ومهرش دردلهاافزوده بودواین سبب شده بودکه درهمه جامهرآوری ودلربایی کندوهمه ازبُن دل دوستش داشته باشندومهرش رادردل بکارند.حبیب اله خان رزمجوخوش اندیش وبامرام ودرراهش پایداربودوباهیچ بادی نمی لغزیدوازراه ومرامش دورنمی شد؛چون آزاده بودوازآزونیازبه دور…
اودرمیان آدمهایی که جزوحزب بادبودندوخودرادرشرایط گونه گون ارزان وکم بهامی فروختندودرهرشرایطی رنگ عوض می کردندتابه نان ونوایی برسند،مانندسروی آزادوپایدارواستوارمی ایستادودربرابرامواج رنگارنگ زمانه رنگ نمی باخت وبامرام وروش واستواری خویش به همگان درس آزادگی ویکرنگی واخلاق می دادتاهمگان بدانندوبفهمندکه چندرنگی ونان به نرخ روزخوردن وتحقیرشدن وخودراارزان فروختن دورازمنش نیک انسانی است.اوخان وخان زاده بودامادوستدارمردم وخاکی وآزاده وبامرام انسانی وشریف ودوست داشتنی وفرهنگی وفرهنگ دوست وازآنهایی نبودکه برای جاه وخواسته آزارش به کسی رسیده باشدوبرای نام ونان حقوق دیگران زیرپا گذاردوخلق رابیازارد.
یادش بخیرحبیب اله خان رزمجوکه تازیست نیک ومردانه وساده وبامرام زیست وزندگیش برای همه کسانی که اورادیدندوشناختندراهنماودرس آموزبودوکوچ نابهنگامش همه دلهارانگران وچشمهاراگریان واشکبارکرد.

یادش وراهش گرامی وزنده باد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

علی پورک پور مدیر آموزش وپرورش دهدشت

بسم الله الرحمن و الرحیم
((الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون))

جهان یادگارست و ما رفتنی ز مردم نماند جز از گفتنی
به نام نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست

ایل سترگ بهمئی و خانواده گرامی رزمجو

خبر ارتحال بزرگ مردی ایل غیور بهمئی ،معلمی فرزانه ودلسوز و مصلح امین و قابل اعتماد مرحوم حبیب الله رزمجو موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
به یقین هضم و درک این مصیبت عظمی و فقدان این انسان شریف و مردی که عمر بابرکت خویش صرف آموزش و تربیت فرزندان این مرز وبوم کرده و همواره در بین مردم ایل خود و سایر ایلات بزرگ استان به خوش نامی و معرفت شهره بوده آسان نیست اما ؛ چه باید کرد که انسان در هر مقام و موقعیتی و در هر شرایطی بنا بر حکم انسان بودن و فلسفه خلقت روزی باید این جهان خاکی و دون را به قصد دیار باقی و اعلی ترک کند و درروح انسان باید به پروردگار خالقش بپیوندند.
جامعه فرهنگیان ، کارکنان و مدیریت آموزش وپرورش دهدشت ضمن ابراز همدردی و همراهی با شما ، این ضایعه دردناک را صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای شما از درگاه ایزد منان صبری جمیل و برای آن مسافر عزیز غفران الهی آرزو می کنند.
یاد و نامش گرامی باد….
علی پورک پور
مدیر آموزش وپرورش دهدشت


استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پیامی درگذشت ابوی گرامی بخشدار سوق را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جناب آقای رزمجو
بخشدار محترم بخش سوق
سلام علیکم
خبر درگذشت پدر گرامیتان باعث تاسف و تألم خاطر اینجانب گردید.
به یقین روح بلند آن مرحوم مغفور در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان و اولیاالله محشور و همجوار خواهد شد.
اینجانب درگذشت پدر جنابعالی را خدمت شما و خانواده معظمتان تسلیت و تعزیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن انسان فقید و مومن رضوان و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

علی محمد احمدی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

معاون عمرانی شهردار دهدشت در پی درگذشت «حبیب الله خان رزمجو »با ارسال پیامی به خانواده ایشان تسلیت گفت.

 

 بخشدار محترم سوق جناب آقای تورج رزمجو در گذشت پدر بزرگوارتان این بزرگ مرد خوشنام را به جنابعالی ،خانواده محترم و ایل بزرگ و با صداقت بهمئی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن اسوه اخلاق علو درجات و برای بازماندگان صبر فراوان خواستاریم.

موسوی معاون عمرانی شهردار دهدشت

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

امان الله درخشانی از فعالان سیاسی و از فرهنگیان آموزش وپرورش آغاجاری

شکست آن ستون ایل و تبارم..
به یاد بزرگمرد استوار ایلمان، خان عزیز و دوست داشتنی، دایی ارزشمندم؛ حبیب اله خان رزمجو..
یادش تا ابد گرامی باد…

غمی در سینه دارم من بسی سنگین..
غمی بی انتها…
نمیدانم برای چیست..شاید من نمیدانم..
هم اینک هم زمستان نیست…
هوای من اما بس سرد و دلگیر است…
چنان اندوه می بارد ز چشم آسمان دل…
منم زندانی این غم…
همینک بغض در راه گلو مانده…
منم خسته منم زخمی ز دست مرگ…
شکسته بال و پر بسته‌…
به زندانی در افتادم که پایانی ندارد آن..و من در بند..بند غم..
ولی بازم ندانستم که بر کاغذ نگارم درد فقدانت…
و یا پرواز زیبایت به پهنای افق…
در آن غمگین ترین تار غروب بی کسی در غربتی دیرین…

بعدِ تو، آتش به جانها رفته است…
در غمت، ایلی به یغما رفته است…
گل در این گلدان، به رنگ زرد گشت…
باغِ یادِ تو، به رؤیا رفته است…

نمی دانم چه بنویسم!!!!
و نمی دانم از چه بگویم!!!
از دیداری که میسر نشد… یا از قطعه شعرت که نتوانستم به موقع تکمیلش کنم…. یا….
خوبیهایت را که همه می دانند و همه می نویسند…
با چشمان اشکبارم، با قلم قاصرم و با زبان الکنم، هرچه بنویسم و بگویم، کم گفتم و شاید نتوانم غم بزرگی را که با شنیدن پرواز همیشگی ات بر سینه دارم، التیام بخشم…
خان عزیز و دایی ارزشمند و بزرگوارم؛ قصه ی پر غصه ی عروجت برای همیشه، غمی به بلندای غارون و به پهنای مارون بر دلم نهاده است…

رفته ای و داغ تو آتش نهاده بر دل

ابتدا به خودم و سپس به ایل بزرگ بهمئی تسلیت می گویم….

هزاران افسوس… هزاران آه …

این آخرین پیامت را به پاس حرمت اندیشه ی زیبایت و دل بزرگ و مهربانت، برای همیشه با تمام احساسم، در قاب دلم نگه می دارم…

آخرین پیام دایی عزیزم زنده یاد جنت مکان؛ حبیب اله خان رزمجو

“”””به امید انکه سعادت یاری کند از نزدیک ودر فضای حقیقی جنابعالی را زیارت نمایم ۰و اشعار دست وپا شکسته عنفوان جوانی ارادتمند را اصلاح فرمایید۰ من از گل بوده در گل می نهنندم ۰۰چه جای شکوه گر ول می ننهندم ۰۰۰ بپاس حرمت اندیشه ی عشق ۰۰۰ کنار دق زده دل مینهندم ۰۰ گرچه کلمه ول به اصطلاح محلی معنی رها وتنها یی میدهد آیا به نظر جنابعالی صحیح است یا خیر ۰ زیرا آن را برای حک روی سنگ مکان ابدیم سرودم ۰ با سپاس فراوان…”””

دیدار به قیامت…

با قلبی محزون و چشمانی اشکبار؛
سید امان اله درخشانی…


((انالله واناالیه راجعون))

▪خبردرگذشت فرهنگی فرهیخته مردم داری صادق ومهربان، مصلحی نام آشناومحبوب ازایل سترگ بهمئی “مرحوم حبیب الله رزمجو” موجب تاثروتالم فراوان گردید.

▪اینجانب ازجواربارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع)ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان وایل قدرشناس بهمئی، غفران الهی رابرای آن عزیزسفرکرده و صبر و شکیبایی خانواده و بازماندگان را مسئلت دارم.

رضادهبانی پور
مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

وداع ملکوتی بزرگ مرد دایل بهمئی ما را برآن داشت تا گذری بر تاریخ، به روایت تاریخ نویسان بزنیم.
بسمه تعالی
وقتی که در تاریخ به بررسی سلسله های تاریخی پرداخته میشود بیش از هرکس نظرها به بانیان حکومت هامعطوف میشود.این بدانجهت است که طلیعه شروع هر رویدادی از دشواریهای بیشتری برخوردار است.ودوران آموزگاری حبیب اله رزمجو بعنوان اولین نیروی بومی هم زحمات طاقت فرسایی رابه همراه داشته وهم سبب رونق وگسترش روز افزون علم ودانش در این منطقه شد.در واقع ایشان همچون زنده یاد بهمن بیگی در منطقه بهمیی سردسیر اولین نیروی محلی بود که دیواره ظلمت بی دانشی راشکافت وبرعفریت فرصت سوز وتوان فرسای جهل .مردانه نهیب زد.او کوچ دهنده ایل بوداز برهوت جهل به سوی وادی روشنایی .او قبل ازهمه مردان ایل با قلم برفرق سیاهی کوبید وزنجیر جهل وظلمت وتاریکی راپاره کرد.نهال کم رمق دبستانی راکه وی در ابتدای دهه چهل آبیاری کرد وپرورش داد اینک به درخت تناور وسرسبزی مبدل گردید که دیگر بواسطه برخورداری ازشعله های فروزان علم ,هیچ آفتی نمیتواند مانع رشد وشکوفایی آن شود.حبیب اله رزمجو تنها آموزگار دبستان نوبنیاد دیشموک نبود که تنها ساعاتی رادر آن دبستان تدریس نماید.بلکه او یار ورفیق دردآشنای مردمی بود که انزوای سیاسی ومحصور بودن جغرافیا,وفقدان ارتباطات مشکلات عدیده ای برای انها بوجود اورده بود.رزمجو وایل بهمیی چنان به هم آمیخته بودند که میتوان گفت ایل شیفته اوبود و او شیفته ایل.بویژه تواضع وفروتنی او نسبت به بهمیی ها وغیرت وتعصبش به حمایت از ایل وخدمتگزاری نسبت به انها او را محبوب ایل کرده بود. ومیتوان گفت که انهایی که با وی ارتباطی داشتند هرگز مهربانی وخوی برجسته انسانی وی را بویژه نسبت به ضعفای ایل فراموش نمیکنند. این حقیر که سالها با وی رفاقت وآشنایی داشتم بخاطر دارم که یکبار از ایشان خواستم تا از گذشته اش برایم تعریف کند وایشان بسان, افسر بختیاری به من گفت …..(
گر کسی پرسید حبیب کیست
برگویش جواب ….
بهمیی زاده خدمتگزاری
بیش نیست.)
وبنده نیز دست وپا شکسته در وصف وی گفته ام……(گرپرسند زمن از احوال حبیب….
گویم که اوبود ما رانخستین طبیب….در آن عصر تاریک وجهل وضلال …بشد هادی وروشنگرجهان جدید…..اگر جد وجهدو تلاشش نبود ….که میداد ما رابه فردا نوید؟…..گر زبان وقلم ورایش نبود….عفریت جهل راکه میداد نهیب؟…محبت به ایل داشت واز جان ودل….چوترسا که برسینه دارد صلیب…چو آمد به دیشموک بلند شد ندا……بشارت به نصرش به فتح قریب….) بعد از آن با متانت وفروتنی همیشگی خویش مرا تشویق به مطالعه بویژه در حوزه ادب فارسی ونیز ثبت پیشینه ایل وزندگینامه بزرگان این دیار نمودند .و اینک مختصری از زندگی آن فرهنگی فرهیخته را در راستای پاسداشت علم وادب وفرهنگ به اطلاع میرسانم.
زنده یاد حبیب اله رزمجو در اسفند ماه ۱۳۲۳ در روستای دیشموک(شهرفعلی دیشموک)که از قدیم الایام بعلت موقعیت خاص جغرافیایی واستراتژیکی مرکز کلانتر نشینی بهمیی سردسیر بود متولدشد.دوران طفولیت.کودکی ونوجوانی رابعلت فوت نابهنگام مادرش در تحت سرپرستی داییان خویش آقایان خلیلی وبویژه مادربزرگش در روستای ممبی از توابع بهمیی گرمسیر گذراند.
خواندن ونوشتن راابتدا طی یکسال بصورت ملامکتبی در روستای مذکور یاد گرفتند.وسپس دوران ابتدایی را در دبستان قا آنی لیکک که در سال ۱۳۳۶ افتتاح شده بود بصورت جهشی گذراندند.ودر شهریور ۱۳۴۰ باشرکت درامتحانات ورودی وبا استفاده ازسهمیه تخصیصی بهمیی سردسیر به دانشسرای شبانه روزی عشایری بهبهان راه یافت.پس از یک دوره کوتاه در ابانماه ۱۳۴۱ فارغ التحصیل وبه شغل مقدس معلمی نائل امد.وعلیرغم علاقه ومیل باطنی ورضایت خاطر بعنوان آموزگار محل زادگاهش دیشموک منصوب گردید. ایشان ۲۶ سال از عمر خویش رابعنوان آموزگار.رییس آموزگار وهمچنین دفتر دار آموزشگاههای دیشموک .قلعه رییسی.ومدارس ابتدایی وراهنمایی ودبیرستانهای شهر دهدشت گذراندند.وحدود چهار سال یعنی از مهرماه۵۴ تامهرماه۵۸ رادر سمت نمایندگی اموزش وپرورش طیبی وبهمیی سردسیر خدمت نمودند که در این زمان بانی خدمات درخشانی شدند که در پایان به ان اشاره میشود.اما خوب است که ابتدا توضیح داده شود که چرا زنده یاد حبیب اله رزمجو ابتدا علیرغم میل باطنی به دیشموک امدند وبعدها شیفته خدمت در این دیار شد؟ از زبان خودش موضوع را جویا شدم .او گفت که از کودکی در دامان مادربزرگم ودایی هایم آقایان خلیلی بزرگ شدم وبه انها دلبسته ووابستگی زیادی داشتم.وبه اجبار به دیشموک امدم.اما پس از دوران نسبتا کوتاهی به دیشموک راغب وعلاقمند وبعدها شیفته این دیار شدم.ودلیلش محبت خالصانه ای بود که غیرمنتظره وبصورت خود جوش از همان بدو ورود به دیشموک وآشنایی مقدماتی از جانب اکثر افراد شریف وموثر ایل نسبت به خود احساس کردم.وبا برخورداری از این عطیه بزرگ دریافتم که قلب مردم دست خداست وبس.وبا همین جرقه عاطفی بوده که احساس علاقمندی متقابلی نسبت به مردم منطقه در تار وپود وجودم رخنه کرد واز جهتی چنان ازنظر روحی متحول ومتعهد شدم تا دینم رامتقابلا به مردم ادا نموده وبا تمام وجود در جهت مبارزه بافقر فرهنگی حاکم برمنطقه که همانا ریشه در جهل وبیسوادی داشته تلاش نمایم ومصمم شدم در این راه مقدس اگر لازم باشد حتی زندگی خود را وقف نمایم.که بدور از غلو چنین هم شد,زیرا مشاهده تظلمات واجحافات موجود ورایج ونهادینه شده در فرهنگ جامعه عشایری وجدان بیدار وروح هر فرد روشنفکر راآزرده وجریحه دار میکرده .ومبارزه با چنین آفاتی جزازطریق پیشبرد اموزش وپرورش وآگاهی نسل کودک ونوجوان امکان پذیر نبوده است.در چنین شرایطی بود که اینجانب به اتفاق هفت نفر از همکاران فرهنگی بومی وافراد روشن بین منطقه ازسال۴۵ بانوشتن طومار به مقامات ذیربط وپیگیری مستمر نسبت به منفک نمودن بخش اموزش وپرورش از بخش ثلاث اقدام نمودم.تا جاییکه مرا بعنوان مخل امنیت به خارج ازاستان وسپس با واسطه بازی از جانب اداره کل اموزش وپرورش وساواک گچساران یکسال واندی به قلعه رییسی تبعید شدم ودیگر همکاران تهدید به انتقال به جاهای دیگر شدند.در نهایت اینکه ابتدا به لطف خداوند وبعد هم تلاش بی وقفه همفکران پس از ده سال .اول مهر ۵۴ آرمان دیرینه ما تحقق پیدا نمود ومنطقه طیبی وبهمیی سردسیر با چندین دهستان وموقعیت جغرافیایی مناسب و وسعت چشمگیر وجمعیت کثیر ودارای مکانهای زیارتی وسیاحتی واب وهوای مناسب وبا مردمی شجاع وبا صداقت ومهمانواز از پیکره بخش ثلاث جدا گردیده واین جدایی اموزش وپرورش چاروسا از بخش لنده وبدنبال ان وقوع انقلاب اسلامی طلیعه ای در جهت متحول شدن منطقه بود.وخدای راسپاسگزارم که به من توفیق داد تا در سمت رییس نمایندگی طیبی وبهمیی سردسیر بتوانم خدماتی را به مردم مهربان این دیار عرصه نمایم. به همین جهت به مختصری از این خدمات اشاره مینمایم.
۱_ تاسیس بیش از هفتادوپنج مدرسه عادی وسپاهی علاوه برچند مدرسه ابتدایی عادی وسپاهی که قبلا اسما وجود داشتند
٢_جذب وثبت نام بیش از ۳۸۰۰ دانش اموز پسر ودختر در واحدهای اموزشی
٣_دایر نمودن سه مدرسه راهنمایی در دیشموک.قلعه رییسی ودرغک
۴_دایر نمودن کلاسهای شبانه در اقصی نقاط منطقه
۵_گرفتن مجوز وتخصیص اعتبار ازمقامات دولتی وقت جهت احداث۳۵ مکان مدرسه ابتدایی وراهنمایی
۶_بکار گیری ۱۵ نفر نیروی بومی بعنوان آموزگار وپیمانی ومستخدم که از ذکر نام ایشان معذورم
٧_تجهیز کلیه مدارس به وسایل رفاهی واموزشی ازقبیل میز.نیمکت.تخته سیاه وسایر وسایل کمک اموزشی.
٨_اهدا ۳۰۰۰ متر زمین شخصی خودم جهت احداث مدرسه راهنمایی دیشموک .
٩_تعیین ۶ حوزه مستقل امتحانی درسطح منطقه به منظور رفاه حال دانش اموزان
١۰_احداث مدرسه ابتدایی دهقاضی با همکاری وکمکهای شخصی خودم…..
اینها تنهافشرده ای از خدمات حبیب اله رزمجو در منطقه طیبی وبهمیی سردسیربوده که صرفا برای آگاهی از پیشینه اموزش وپرورش به اطلاع رسیده است.وبدون تردید آن روانشاد مصدر خدمات بیشتری در حوزه های مختلف دیگر بوده اند که در صورت لزوم در اینده منتشر خواهد شد. در پایان یکی از سروده های زنده یاد حبیب اله رزمجو را که در وصف دیشموک سروده اند را به همه دوستداران این دیار تقدیم مینمایم…
چه خوش اب وهوایی داره دیشموک
عجب سیر وصفایی داره دیشموک..
خوشا دیشموک خوشا آن پهن دشتش….
خروشان چشمه های زیر سنگش……
مگو دیشموک بگو آن خوش مکانم….
که نامش روز وشب ورد زبانم…….
به دیشموک میروم سیر وصفاهست….
اگرزندان شوم ترکش خطاهست….
بود در شرق دیش آن کوه ممبل…..
به فصلش سبزه درسبزه پر از گل…….
شمالش قد کشیده کوه سرخک….
بود در دامنش چندار وریزک
شمال غربیش روستای احمد…..
بود مرز دو ایل علا ومحمد……
اگر پرسند غربش گو پلنگاب ……
اما برعکس نامش دیم وکم آب…..
جنوب دیشموک دشت گراب است……
همیشه سبز وخرم کان آب است…….
جنوب غربیش تل کرایی…..
که مرز دیشموک وطایفه کمایی……..
نگین دیشموک تپه سنگر ….
که مشرف به ده انداخته لنگر…….
میان پهن دشتش قلعه موگ….
حکایتها کند از شادی وسوگ…..
ز ادوارگذشته هست چناری…..
که ازعمرش گذشته یک هزاری…….
زلال وبس گوارا آب خرسک…..
به زمزم نسبتش دادند بی شک…..
شمالش چشمه دهورگ نام است……
به سوی باغی از شاه توت روان است….
انار دیشموک به از مهان است…..
شیرین وخوشمزه ویاقوت فام است……
نخست باری که شد کشت وکیالی…..
یقین دارم که بود خاک فیالی……
گواهی میدهند غارون ومنگشت…….
که شاهانی گذر کردند از این دشت……
زلطف مردم نیکوخصالش…….
به اخلاص کردند مدح وثنایش……
زبان رزمجو قاصر والکن…….
زوصف دیشموک واولاد بهمن………
حسن امیریان
بخشدار دیشموک

_______________________________

بسمه‌تعالی

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

جناب آقای تورج رزمجو بخشدار محترم و مردمی سوق

سلامٌ علیکم بما صبرتم

خبر درگذشت مرحوم «حبیب الله رزمجو» پدر بزرگوار حضرتعالی موجب تألم و تأثر خاطر گردید. رجاء واثق آن است که آن بنده صاحب معرفت در بهشت رحمت و فضل الهی متنعم و با اولیاء گرامی اش محشور گردد و خداوند متعال به همه توفیق سلوک بندگان برگزیده اش را عنایت فرماید.

شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت مصیبت وارده را به خانواده محترم شما تسلیت گفته ، از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسألت می‌نماید. به یقین روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار خواهد گردید.(ان شاء اللّه)

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت

_________________________________________________________

انا لله و انا الیه راجعون

 

هجرت بزرگمردی از تبار علم و اندیشه،معلم اخلاق و فرهنگی فرهیخته شادروان استاد حبیب الله رزمجو از پیش قراولان عرصه تعلیم و تربیت استان کهگیلویه و بویراحمد که تربیت شدگان مکتبش اکنون در حال خدمتگذاری به مردم می باشند؛ باعث تأثر و تألم فراوان گردید.

بدین وسیله مراتب تسلیت خود و همکاران را محضرجامعه فرهنگی،خانواده محترم و فرزند برومندشان عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرد صاحب نام و خوشنام غفران و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

صدرالله عزیزی مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان چرام

_______________________________________________________

 هوالباقی 

ایل غیور وتاریخ ساز بهمئی و خانواده ارجمند رزمجو 

ضایعه اسفناک درگذشت فرهنگی بازنشسته ، چهره خاص سیاسی ،اجتماعی ، مصلح بزرگ مردم مرحوم حبیب الله خان رزمجو موجب تاثر و تالم فراوان گردید و به یقین جای خالی ایشان تا همیشه در بین مردم و ایلات استان خالی خواهد بود.

بدین وسیله این حادثه ناگوار و غم بزرگ را خدمت شما صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خدای بزرگ برای شما صبری جمیل و برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی مسئلت دارم.

 

یاد و نامش جاوید باد

مجید پارسایی سرپرست ومدیر فنی  تیم ملی نوجوانان هندبال ایران 

______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
چه مهربانانه در آغوش زمین گرم مردادماه آرام گرفت آنکه ایل احساسش مدام در حال و هوای کوچ بود و سفره ی دلش معطر به دوغ پونه زده . در سایه سار آویشن رشد و نمو پیدا کرد و همراه با گلهای نشکفته زالزالک های وحشی دامنه زاگرس ، الفبای زندگی را در کام مردان ایل جاری کرد . زنده یاد رزمجو معلمی صدیق و پرتلاش از میان ما رخت بر بست زیرا این دنیا را مجال دل دریایی او نبود . این ضایعه اسفناک را به تمام مردم شریف استان ، ایل بزرگوار بهمئی و بالاخص جامعه فرهیخته فرهنگیان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبری جمیل آرزومندم .
کریمی نژاد
فرماندار لنده

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :