پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در میان انبوه اتفاقات ،نکات جالب و حاشیه های ریز درشت مراسم تشییع و تدفین مرحوم حبیب الله خان رزمجو یک نکته حضار را به شدت متاثر کرد.

به گزارش“صبح خرد”، اتفاقات ریز و درشت و فراز و نشیب های زندگی و عمر انسان آنگاه که وقت اجل فرا برسد بی گمان به پایان می رسد و انسان به حکم فلسفه ی خلقت روزی باید این جهان خاکی را به قصد دیار باقی ترک کند.

مرگ دردناک حبیب الله خان رزمجو و نوع تشییع پیکر  وی نشان داد مردم داری و اخلاق ،نجاب و ادب و مردانگی خصایصی نیستند که مردم آنها را فراموش کنند و در این میان دوستی حبیب الله خان با خیلی از مردم در گوشه گوشه استان ، حوزه جنوب و جنوب غرب ایران و حتی سراسر کشور نشان در میان مردم بودن و برای مردم بودن بود.

حبیب الله رزمجو با خیلی ها سابقه دوستی و رفاقت داشت اما ؛ سابقه دوستی محمود  منطقیان چهره شاخص اصلاح طلبان کهگیلویه با حبیب الله خان به سالهای خیلی دور بر می گردد و دلیل این دوستی صرف مسائل سیاسی نبود چه آنکه علایق مشترک و ارتباطات خانوادگی زیادی بین این دو وجود داشت تا جایی که به محض دریافت خبر ناگوار درگذشت حبیب الله خان منطقیان بی امان گریست و نا آرام شد ، یادداشت نوشت و شعر گفت ….

چهره های و شخصیت های استانی و ملی زیادی در مراسم حضور داشتند ولی حالت غمناک و چهره درهم محمود منطقیان در روز وداع با یار دیرینه خود و اشک های بی پایان وی بر فراز تابوت پیکر حبیب الله خان رزمجو تاثیر فراوانی روی مردم گذاشت.

 

 

مثنوی زیبایی که محمود منطقیان در رثای یار دیرین خود سرود ؛

به یادخان دل ها🏴
این خبرازخاک تاافلاک رفت
که حبیب رزمجو زین خاک رفت

اشکهاریزان ودلها دردمند
جمله ازهجران او زار و نژند

خان آزاده چوازاین خاک شد
ای بسادلهاکه ازغم چاک شد

نام خانی داشت برخودچون ستار.
لیک بودازدردمردم بی قرار

خان بُد، نی خان ظلم ونام ونان.
شمع بداو،شمع جمع دوستان

دوربداز آز وهم آزاده بود
دل به مهرمیهن خودبسته بود

ازدرون وازبرون آب صفا
بی خبرازرنگ ونیرنگ وریا

مهرمیهن داشت وهم آزادگی
دور بد از راه و رسم بندگی

ای دریغا،رفت آن خان صفا
ای دریغا،رفت آن مرد وفا

نام اودرزندگانی زنده باد
درزمانه راه او پاینده باد.

🌿محمودمنطقیان۹۷/۵/۲

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :