پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

ماموریت معاون فرماندار کهگیلویه در وزارت کشور به پایان رسید. 

به گزارش”صبح خرد”، استانداری کهگیلویه و بویر احمد با ارسال  نامه رسمی پایان ماموریت  معاون جوان و اصلاح طلب فرمانداری کهگیلویه را اعلان نموده است.

اسلام خسروی معاون فرماندار کهگیلویه در گفتگویی با تایید این خبر گفت :ضمن تقدیر از حسن نظر استانداران سابق و فعلی استان کهگیلویه و بویراحمد و فرماندار سابق کهگیلویه و همه همکارانم در مجموعه وزارت کشور خاصه فرمانداری کهگیلویه ،  در روزهای آینده از فرمانداری خداحافظی و به محل خدمت خود در آموزش وپرورش باز می گردم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :