پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در پی درج خبری با عنوان “سازمان انتقال خون به بیمارستان دهدشت خون نمی دهد” رییس بیمارستان امام خمینی دهدشت یادداشت کوتاهی ارسال کرد.

به گزارش“صبح خرد”، متن یادداشت دکتر طاها خادمی چنین است ؛   

محترم پایگاه خبری جمانبوز باسلام

در رابطه با خبری مبنی بر ندادن خون به بیمارستان دهدشت توسط انتقال خون استان  که در آن سایت خبری منتشر شده است جوابیه ای ارسال می شود که عینا منتشر شود.

 

  که اینجانب از زمان تصدی ریاست بیمارستان سعی نمودم که با پرداخت مبالغی این بدهی را کاهش دهم.چنانکه ماه گذشته مبلغ ۵۰میلیون تومان به سازمان انتقال خون پرداخت نمودم و از درامد این ماه نیز مبلغ۵۰میلیون تومان آماده پرداخت است که با این پرداخت های منظم و ماهانه ضمن تسویه بدهی جاری بیمارستان،مقداری از دیون قیلی نیز تسویه میشود.ولی متاسفانه سازمان انتقال خون بر تسویه کامل بدهی تاکید دارد کاری که ازتوان مالی این بیمارستان خارج هست وازدادن خون به این بیمارستان مگر در موارد اورژانس خودداری میکند بطوری که مقدار کمی خون ذخیره در بیمارستان وجود دارد و در صورت رخداد مورد اورژانس باید با تایید اورژانس بودن توسط پزشک معالج تعداد محدودی خون،پلاکت یا فراورده دیگر در اختیار این بیماریتان قرار گیرد..
آیا رواست در حالی که در تحریم همه جانبه دنیای استکبار قرار داریم و اینجانب و تیم مدیریت بیمارستان در تکاپوی رفع نیازهای ضروری بیمارستان ازقبیل دارو و تجهیزات پزشکی میباشیم سازمان انتقال خون چنین تصمیم پر ریسکی  بگیرد وبیمارستان را تحریم کند؟

مسیولیت از دست رفتن احتمالی جان بیماران اورژانسی با کیست؟

این بیمارستان مانند تمام بیمارستان های دیگر مبلغ زیادی بابت خدمات پزشکی و دارویی از سازمانهای بیمه گر طلبکار میباشد و مبالغی نیز به جاهای مختلف بدهکار میباشد که سعی مینماییم با دریافت طلبهای خود بدهیها را کم کم تسویه نماییم.

قرار داریم این گونه حرکات خود تحریمی نوعی تیشه به ریشه خودمان زدن هست و باید با تعامل وهمکاری سعی نماییم که از این روزهای سخت عبور کنیم.

 

دکتر طاها خادمی رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :