پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در بیست ویکمین جشنواره شهید رجائی استان از ۲۰دستگاه اجرایی(در بین دستگاه۶۰دستگاه استانی) تقدیر وآموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد به عنوان برترین دستگاه اجرایی استان شناخته شد.

به گزارش”صبح خرد” وبه نقل از  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان،حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد در بیست ویکمین جشنواره شهید رجایی در میان مدیران دستگاه اجرایی، با بیان اینکه خوشبختانه استان کهگیلویه وبویراحمد در تمام زمینه ها وخدمت رسانی، نشان داده که از این وظیفه به خوبی برآمده است گفت: ارزیابی این دستگاهها براساس شاخص های عمومی واختصاصی وهم چنین معیارهای سازمان اموراستخدامی کشور بوده است.

در این آئین با حضور مهندس علی اکبراولیاء رئیس سازمان ملی بهره وری کشور-دکتر جان بابایی معاونت درمانی وزیر بهداشت ودرمان واستاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل آموزش وپرورش به عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص های عمومی واختصاصی ((در بین ۶۰دستگاه استانی))تجلیل وهادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش موفق به دریافت لوح برتر از دکتر علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه وبویراحمد شد.

آموزش وپرورش با توجه به ارزیابی شاخص های عمومی واختصاصی در استان کهگیلویه وبویراحمد رتبه نخست را از آن خود کرد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :