پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

سید کرامت کریمی فرماندار اسبق کهگیلویه و مدیر کل پیشین  سیاسی انتخابات استانداری کهگیلویه وبویراحمد واز چهره های اصلاح طلب استان ، پیرامون انچه در مورد وی و واکنش به اتفاقات سال ۸۸و نه دی به وجود آمد توضیح داد.

به گزارش“صبح خرد”، آنچه در ادامه می اید توضیحات مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری کهگیلویه وبویراحمد است؛

*****جناب آقای کریمی گفته می شود که شمادریک مصاحبه فتنه ۸۸را به شدت محکوم کرده ایدو گفته ایدکه فتنه گران مستحق مجازات شدیدواعدام هستند وبرداشت این بوده که منظورتان اصلاح طلبان ورهبران آنهابوده است واین کار موجب رنجش اصلاح طلبان استان ازشماشده است ، لطفادراین باره توضیح لازم را دهید.

کرامت کریمی ؛اولا ازاین که ازگفته های بنده چنین برداشتی شده وبرخی دوستان نگران وآزرده شده اند جدا از محضر یکایک دوستان پوزش می طلبم ودراینجا ناگزیرم نظرم را توضیح دهم.

دوم اینکه ؛ درآن مصاحبه به صورت شفاهی حرفهایی زدم که وقتی توسط مصاحبه گر پیاده شد چنین برداشتی ازآن شد.

سوم اینکه ؛ بنده درآن مصاحبه منظورم صرفا کسانی بودکه دست به بی نظمی وآشوب وتخریب اموال عمومی واماکن وآسیب جسمی و جانی به اشخاص شدند و زیانها به بارآوردند و به هیچ وجه منظورم اصلاح طلبان وسران شاخص جریان اصلاح طلب نبود چراکه آنها به هیچ عنوان راضی به این حوادث زیانبارنبودند و چنین خواست ونظرونقشی نداشتند.

بنده خودهمواره درجریان اصلاح طلب بوده ام و مسئول ستادهای تبلیغات جناب میرحسین موسوی وآقای روحانی بوده ام وبه راه وروش اصلاحات وفاداروپای بندهستم و اگرسوءبرداشتی شده است پوزش می خواهم.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :