پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

آموزش وپرورش دهدشت در اقدامی قابل تحسین همه نیروهای در آستانه ی بازنشستگی را در سمت های مدیریت یا معاونت منصوب کرد.

به گزارش“صبح خرد”، آموزش وپرورش از جمله وزارت خانه های است که به سبب مشکلات معیشتی و حقوقی کارکنان خود همواره حاشیه های فراوانی دارد.

جامعه بزرگ فرهنگیان  به سبب مشکلات معیشیتی و اقتصادی و نداشتن مزایا به مانند آنچه در حکم حقوقی سایر کارکنان دولت و خارج از حکم آنها وجود دارد همواره معترض دولت ها و وزرای آموزش وپرورش بوده و هستند.

معلمان بعد از حدود سی سال خدمت در آستانه بازنشستگی پاداشی را شامل می شوند که آخرین حکم حقوقی آنها ضرب در سی می شود که جمع آن مبلغ پاداشی است که به حساب آنها وارد می شود.

با توجه به کم بودن مبلغ حکم قریب به اتفاق معلمان و فرهنگیان اساسا داشتن حکم مدیریت یا معاونت در مدارس می تواند کمک قابل توجهی برای فرهنگیان باشد.

با این توضیح آموزش وپرورش دهدشت تمام کارکنانی که در سال آخر خدمت خود به سر می برند و ظرفیتی برای ادامه ی خدمت آنها وجود ندارد را در سمت های مدیریت یا معاونت مدارس استفاده کرده تا از مزایای این بند حقوقی در سال آخر خدمت خود استفاده کنند و با خاطره ای خوش از خدمت در آموزش وپرورش بازنشسته شوند.

این اقدام قابل تحسین آموزش وپرورش دهدشت بدون توجه به مسائل سیاسی ، قومی یا جغرافیایی بوده تا جایی که برخی از فرهنگیان دارای این شرایط بعدا متوجه این موضوع شده و رضایت حداکثری را به دنبال داشته است.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :