پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

آیین تودیع ومعارفه سرپرستان قدیم و جدید اداره بنیادشهیدو امورایثارگران کهگیلویه برگزار شد.

به گزارش“صبح خرد” ،این مراسم  با تاخیر برگزارشده  اما بیشتر مدیران شهرستان مانند  جهاد کشاورزی،منابع آب،اوقاف وامورخیریه و میراث فرهنگی زودتر از سایرین در محل برگزاری مراسم حضور دارند.

محمود منطقیان چهره شاخص اصلاح طلبان کهگیلویه نیز در سالن حضور داشت.

مشاور مدیر کل بنیاد شهید استان درسخنانی ازسیدکمال الدین دولتخواه به عنوان جوانی فعال و مومن نام برد که زحمات زیادی درمدت مسئولیت کشید.

حجت الاسلام موسوی اعظم بابیان اینکه دولتخواه ازسادات امام زاده علی(ع)است و دارای خانواده بزرگ وتاثیر گذاری بوده که همه مردم استان آنها رامیشناسند و افزود : امیدواریم با مدیر جدیدنیز همکاری نماید .

وی گفت : دوستان باید تحت تاثیربرخی حرفها و شایعات قرارنگیرند و صبر راسرلوحه  کارخود قرار دهند.

رضا  عدالتمند از پرسنل بنیادشهید ازنحوه برگزاری آیین تودیع ومعارفه انتقادکرد و گفت  : کمال دولتخواه تحول در اداره بنیادشهید ایجادنمود و وظیفه خودرابه نحومطلوب انجام داد.

وی گفت : این مراسم شایسته سیدکمال دولتخواه نبود.

رضاعدالتمند افزود  : اگر قرار بر تغییر جوان خوش فکری چون دولتخواه بود می بایست فکری نو جایگزین وی می شد.

سیدکمال الدین دولتخواه سرپرست سابق بنیاد شهید کهگیلویه  گفت : من جوانم و بادیگران تفاوت دارم ونسبت به کسانی که امروزترسیدندو نیامدند گلایه دارم.

وی گفت : فردی کاملا سیاسی هستم و نظام مابه چنین گفتمانی نیازدارد.

دولتخواه تودیع خودرا گمنامانه خواند و گفت : شهید و شهادت مهمترین سلاح تشیع بوده و در هر برهه اززمان ازان استفاده نموده است.

سرپرست سابق  بنیادشهید اظهارکرد : امروز به عنوان عضو کوچکی از خانواده شهدا پس ازبرچسب های مختلف در ۱۷ماه قبل صرفا برای خدمت به شهداوایثارگران اغازکردم .

وی گفت : دراین مدت نه رنگ قومیت و نه نگاه اصلاح طلبی داشتم و معتقدم شهبدو شهادت متعلق به همه جریانهاست.

دولتخواه تصریح کرد : ۲۷همایش برگزارکردم و هیچکس هم به کمکم نیامد اما افتخارمی کنم شهید طیب راشناساندم.

دولتخواه افزود : نگاه به شهید و شهادت در کاهش مهاجرت شهرستان  تاثیر دارد و بیشتر برنامه ها و یاداوره ها مورد تایید همگان قرارگرفتند.

دولتخواه تاکیدکرد : کسانی که بایدنوازشم می کردند سیلی ام زدند.

وی بااشاره به عملکردخود  گفت:۱۱۹  فقره درحوزه تعاون انجام شد ودر بنیادشهید استان بی عدالتی است ودرهمین مدت ۹گلزاررا تحویل دادم و۱۳گلزار هنوز هم درحال کاراست.

وی ادامه داد : دراین ۱۷ماه ۱۷روز درمنزلم نماندم و ۳۶۱۰سرکشی انجام دادم ولی فکرهای بسته نگذاشتند بمانم.

دولتخواه تاکیدکرد : دراین مدت مدیرکل در جلسات اداری نیامد و در هیچ مراسمی به جز وفات یکی از والدین شهدا حضور پیدا نکرد.

وی گفت : علت برکناری من پوسترهاشمی رفسنجانی بود که دریک همایش قرار گرفته بود.

وی تصریح کرد : به نماینده شهرستان باج ندادم و برخی ۷۰۰متر زمین بنیادشهید را گرفته اند ودر زمین بنیادشهید خانه ساخته شده اند و اما حکم قلع و قمع ملک را گرفتم.

دولتخواه گفت : سیاست های دولت دربنیاد شهید اجرایی نشده وامروز باند رییسی حکمفرمایی میکنند.

وی مدیرکل بنیادشهید را ضعیف خواند و گفت : اگرعملکرد من نباشد بنیاد شهید استان حرفی برای گفتن ندارد.

دولتخواه از نظری معاون استاندار قدردانی کرد و گفت : از دیدار ما با این چهره هم اقایان انتقادکردند.

دولتخواه ادامه داد : اقایان عزت بنیادشهیدرا نادیده گرفتند و با نقشه میخواستند برای برگزاری یادواره ها مرا مقابل سپاه قراردهند اما من گفتم سپاه بزرگ است و امنیت را مدیون کشور  انها هستیم و هیچ مشکلی باانها نداریم.

مدیراسبق بنیادشهید کهگیلویه گفت : اقای استاندار نگذارید کسی را ازقطار انقلاب پیاده کنند و نباید بگذاری مدیران ضعیف ذهن شما رامخدوش کنند.

وی بابیان اینکه پاشنه اشیل توسعه نیافتگی کهگیلویه همین مدیران ضعیف وغیربومی است گفت : استان به ورطه نابودی رفته است.

دولتخواه ضمن افشاگری گفت : ازامروز و بااین انتصاب فازانتخابات اینده دربنیادشهید اغازشد و اقایان جاده صاف کن یک نماینده هستند و دارندانتخابات را به یک طیف خاص سوق میدهند.

دولتخواه گفت : اصحاب رسانه باید واقعیات رابیان کنند ونگذارند بنیادشهید سیاسی شود.

وی ازدکترپوزش و موسی خادمی قدردانی کرد.

دولتخواه از کریمی و پرواز مدیرکل سیاسی قبلی و فعلی نبزتقدیر کرد.

دولتخواه بطور ویژه از محمودمنطقیان چهره شاخص اصلاح طلبان قدردانی نمود.

وی در پایان گفت : باعزت امدم وباقدرت رفتم.

سرپرست جدید بنیادشهیدوامورایثارگران کهگیلویه نیز تودیع ومعارفه مدیران راامری طبیعی دانست وگفت:هدف خدمت است و ماباید به جامعه ایثارگری خدمت نماییم.

عادل شریعت پور افزود:بااصرار این مسئولیت راپذیرفتم و دوست نداشتم که جایگزین سیدکمال دولتخواه شوم زیرا فرزندشهید است.

وی با بیان اینکه نمی گذارم بنیادشهید سیاسی شود از سخنان دولتخواه گلایه کرد.

شریعت پور ادامه داد:نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی دارای آرای مردمی است و باید با احترام وتعامل با ایشان رفتارنماییم.

وی بااشاره به حضورمنطقیان درجلسه نیز گفت:به شاگردی استاد منطقیان افتخار می کنم.

درپایان این مراسم شریعت پور بااهدای یک جلدقران ازخدمات سیدکمال الدین دولتخواه قدردانی کرد.

ازنکات قابل توجه این مراسم اعتراض مسعود آرام خبرنگار پایگاه خبری افتونیوز بود که نسبت به این تغییر و چگونگی آیین تودیع ومعارفه معترض بود../صدای جنوب

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :