پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

با حضور کارشناسان  شهرستان ها و مناطق ؛  همایش یک روزه روابط عمومی ها آموزش وپرورش استان در دهدشت برگزار شد.به گزارش” روابط عمومی آموزش وپرورش دهدشت”، با حضور کارشناسان روابط عمومی شهرستان ها و مناطق همایش یک روزه کارشناسان روابط عمومی استان در دهدشت برگزار شد.

به گزارش“صبح خرد”، روابط عمومی آموزش وپرورش دهدشت”، سیروس دشتیان گفت : روابط عمومی جایگاه حساسی است و باید کارشناس روابط عمومی به همه ی واحدها و قسمت های آموزش و پرورش اشراف و تسلط داشته باشد و در واقع یک روابط عمومی خوب باید کارشناس روابط عمومی ،آموزش ،پرورش و سایر واحدها هم تسلط و آگاهی داشته باشد.

دشتیان افزود : به روز بودن مشخصه دیگری است که کارشناس روابط عمومی باید قطعا چنین باشد.دشتیان تصریح کرد : روابط عمومی باید از یک طرف حافظ مجموعه آموزش وپرورش باشد و از طرف دیگر پل ارتباطی باشد بین مردم و جامعه با مجموعه آموزش وپرورش تا با ایجاد یک تعامل و تعادل دو سویه نقش محوری خود را به خوبی ایفا کند.

در این همایش یک روزه کارشناسان آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق دیدگاه ها و مشکلات خود را مطرح و بیان کردندسپس محمدی زاده رئیس اداره روابط عمومی آموزش وپرورش استان با جمع بندی نهایی مطالب ارائه شده به سوالات کارشناسان پاسخ داد.

در پایان این همایش از طرف آموزش وپرورش دهدشت به کارشناسان لوح یادبود اهدا شد.

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :