پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جوانان معترض به بکارگیری نیرو در پروزه پتروشیمی دهدشت با فرماندار کهگیلویه دیدار کردند.

به گزارش“صبح خرد”، تعدادی از جوانان روستاهای مجاور پروزه پتروشیمی دهدشت در دیدار با فرماندار به شیوه استخدام فعلی در پتروشیمی اعتراض کردند.

یکی از جوانان معترض می گوید ؛ با وجود پذیرش تعریف بومی مبنی بر استانی بودن جذب نیرو نسبت به جوانان ساکن روستاهای حومه پتروشیمی بی عدالتی شده است و از فرماندار می خواهند با ورود به موضوع حقشان احصا شود.

فرماندار کهگیلویه در پاسخ ادعای آنها گفت : با مطالعه دقیق به موضوع مورد بحث رسیدگی خواهد شد و قطعا با بی عدالتی برخورد خواهد شد.

فرماندار کهگیلویه در ادامه گفت :  تاکنون هیچ استخدامی در پروزه پتروشیمی دهدشت صورت نگرفته است و آنچه صورت گرفته بکارگیری نیرو در حد کارگری است و از هیچ تخصصی تاکنون استفاده نشده است .

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :