ادامه موفقیت های هندبال دهدشت در سال ۹۷ ؛ مدیرعامل فرازبام خائیز  سرپرست تیم هندبال نوجوانان ایران شد / دعوت بازیکن فرازبام به تیم ملی هندبال

ادامه موفقیت های هندبال دهدشت در سال ۹۷ ؛ مدیرعامل فرازبام خائیز سرپرست تیم هندبال نوجوانان ایران شد / دعوت بازیکن فرازبام به تیم ملی هندبال

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) موفقیت های هندبال کهگیلویه در سال جدید نیز ادامه یافت. به گزارش"صبح خرد"، در ادامه ی موفقیت های مجموعه هندبال فرازبام  خائیز دهدشت در سال های اخیر در همه ی رده های سنی و مهم تر از...