احداث سالن ورزشی مطالبه جوانان قیام

احداث سالن ورزشی مطالبه جوانان قیام

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) یکی از مطالبات جدی ومهم جوانان روستای قیام ساخت سالن ورزشی سرپوشیده است تا همه بتوانند بخشی از اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند. توسعه ورزش در روستا آثار مثبتی در زمینه های...