مجید باقریان مدیر کل امور شاهد دانشگاه یاسوج شد

مجید باقریان مدیر کل امور شاهد دانشگاه یاسوج شد

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) مجید باقریان از نیروهای جریان اصلاحات در استان مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه یاسوج شد. به گزارش"صبح خرد"، با امضا عریان رئیس دانشگاه یاسوج مجید باقریان به عنوان مدیرکل...