پیام مدیرعامل فرازبام خائیز دهدشت ؛ قدران حمایت های مردم خواهیم بود

پیام مدیرعامل فرازبام خائیز دهدشت ؛ قدران حمایت های مردم خواهیم بود

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) در پی صعود تاریخی تیم فرازبام خائیز دهدشت به لیگ برتر مجید پارسائی با انتشار پیامی از حمایت های مردم قدردانی کرد. به گزارش"صبح خرد"، متن پیام وی چنین است ؛                هیچ چیز...